A.1.4. HAJÓZÁSI MŰSZAKI ÉS ÜZEMVITELI ISMERETEK

A vizsgatárgy megnevezése: Hajózási műszaki és üzemviteli ismeretek

Vizsga típusa: Szóbeli vizsga

A vizsgázó az előre elkészített kérdésekből, illetve tárgyi kérdéssorokból, azok tartalmának ismerete nélkül választ.

A felelet megkezdése előtt a kihúzott tételsor tartalmának megfelelően a vizsgabiztos / vizsgabizottság által meghatározott mértékű felkészülési idő áll rendelkezésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, azt a felelet közben használhatja. A vizsgázó kérheti a felkészülési időtől való eltekintést (a vizsga azonnali kezdetét).

A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság tagjaitól rávezető kérdésekkel kaphat segítséget, azonban a vizsgabiztosnak ügyelnie kell arra, hogy a vizsgáztatás objektív módszertanát, értékelését ne befolyásolja. A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.

A vizsga addig tart, amíg a vizsgabiztos, a vizsgán elhangzottak alapján a felelet minősítéséről dönteni nem tud.

A vizsgán segédeszköz használata tilos.

SZÓBELI KÉRDÉSEK >>