Vizsgalebonyolításhoz kapcsolódó eljárások


Az oldal tartalomjegyzéke

  1. Alapvizsga halasztás
  2. A vizsgán történő részvételi szándék bejelentése
  3. Vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége
  4. Távolmaradás igazolása
  5. Utólagos betekintés az alapvizsgák írásbeli vizsgadolgozataiba
  6. Vizsgaeredmény statisztika készítés

 

Alapvizsga halasztás


A halasztás iránti kérelmet a képzés befejezésének napjáig az Alapvizsga halasztási kérelem nyomtatványon >> lehet előterjeszteni. A kérelmező a halasztás iránti kérelméről a képzőszervezetet köteles értesíteni.

Az Alapvizsga halasztási kérelmet két példányban kell kitölteni és a vizsgaközpont vezetőjének címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni.

A záradékolt Alapvizsga halasztási kérelem egy példánya a kérelmezőé, másik példánya a vizsgaközponté.

 

A vizsgán történő részvételi szándék bejelentése


A vizsgán - a vizsga rendjének zavarása nélkül - megfigyelőként jelen lehet a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgáztató szervezettel a vizsgát megelőző két munkanappal közölt bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált szervezet egy képviselője.

A fent meghatározott személy a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén való részvételi szándékát a Részvételi szándék jelzése nyomtatvány >> kitöltésével és a kitöltött nyomtatvány vizsgát megelőző két munkanappal korábban történő megküldésével köteles jelezni a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály felé.

A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Részvételi szándék jelzése nyomtatvány a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztálynak címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be (vvk.vizsgabiztos@kavk.hu).

A beküldött Részvételi szándék jelzése nyomtatvány Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály által záradékolt példányát a záradékoló elektronikus úton a vizsgabiztos részére megküldi. A vizsgabiztos a megküldött nyomtatványt a vizsgán szükség szerint figyelembe veszi.

A fent meghatározott személy amennyiben a vizsgával kapcsolatban észrevételt kíván tenni, egyeztetési eljárás kezdeményezhet.

 

Vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége


A vizsgáztatásra biztosított helyiségnek a vizsgáztatáshoz szükséges mértékben világosnak, megfelelő hőmérsékletűnek, a helyiségnek és a bútorzatnak tisztának kell lennie. A helyszínen kiszolgáló helyiségnek – WC-mosdó – kell lenni. A vizsgaeredmények rögzítéséhez és a vizsgához kapcsolódó nyilatkozatok, okmányok kinyomtatásához szükséges eszközöket (beállított számítógép vagy laptop, beállított nyomtató), anyagokat (nyomtatópapír) és beállított internetkapcsolatot valamint az eszközök működtetéséhez szükséges áramforrást biztosítani kell.

A megfelelő vizsgahelyszín és annak megfelelő felszereltségének biztosítása a vizsgát előkészítő képzőszervezet vagy regisztrált szervezet feladata és kötelessége.

A vizsgaközpont a vizsgákhoz sem helyszínt, sem felszerelést, sem eszközt nem biztosít.

Írásbeli (kifejtős és teszt) vizsgatevékenység esetén

Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek. Oktatói asztal és szék. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Szóbeli vizsgatevékenység esetén

Az egyszerre vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek. Oktatói asztal és szék. A vizsgahelyiségen kívül várakozó helyiség. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén

Szükség szerint várakozó helyiség.

Számítógéppel lebonyolított vizsgatevékenység esetén

Az egy időpontra bejelentett vizsgázók létszámának megfelelő tanulóasztalok vagy padok és székek, valamint számítógépek (laptopok). Az eszközök működtetéséhez szükséges áramforrás. Megfelelő mennyiségű ruhafogas.

Eljárás, ha vizsgahelyiségek komfortja és felszereltsége nem megfelelő

Ha a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgahelyiséggel kapcsolatban megállapítja, hogy annak komfortja vagy felszereltsége nem megfelelő, ezt a tényt jelzi a vizsgahelyiséget biztosító képző/regisztrált szervezet jelen lévő kapcsolattartójával. Ha a kifogásolt vizsgahelyiség 30 percen belül nem áll rendelkezésre megfelelő módon a vizsga elmarad. A vizsga elmaradásának tényéről és okáról a vizsgabizottság (vizsgabiztos) a Vasúti Vizsgaszervezési Osztályt haladéktalanul e-mailben értesíti (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu). A vizsga újabb bejelentést követően (a bejelentési határidők figyelembevételével) megfelelő vizsgahelyiség biztosítása esetén tartható meg.

A vizsgázóknak eredmény nem kerül rögzítésre, jegyzőkönyv nem kerül kiállításra, az új vizsga pótvizsgaként kerül elszámolásra. Ebben az esetben a bejelentett vizsgák után, vizsganap számonként a bejelentő rendelkezésre állási díjat köteles fizetni a vizsgaközpontnak.

Fentiek szerint kell eljárni, ha a vizsgához szükséges berendezés, jármű nem áll rendelkezésre, vagy a megjelölt vizsgahelyszínről nem közelíthető meg.

 

Távolmaradás igazolása


A vizsgázó távolmaradását munkáltatója a Távolmaradás igazolása nyomtatvánnyal >> igazolja.

A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Távolmaradás igazolása nyomtatvány a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

 

Utólagos betekintés az alapvizsgák írásbeli vizsgadolgozataiba


A vizsgázóhoz tartozó képzőszervezet, illetve vasúti társaság egy-egy képviselője az alapvizsgát követően, előre egyeztetett időpontban tekinthet be a vizsgázó írásbeli vizsgadolgozatába.

Betekintési igény elektronikus úton beküldhető a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztálynak címezve (vvk.vizsgabiztos@kavk.hu).

 

Vizsgaeredmény statisztika készítés


A statisztika készítési igény elektronikus úton beküldhető a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztálynak címezve (vvk.vizsgabiztos@kavk.hu).