Vizsgabiztosok és vizsgabiztos jelöltek


Az oldal tartalomjegyzéke

  1. Eredményrögzítő felület használata
  2. Erkölcsi magatartási szabályok
  3. A vizsgabiztos jelöltek felkészítése

 

Eredményrögzítő felület használata


Alkalmazás

https://vkmk.kti.hu/WEBalkalmazasok/integralt_kepzesi_admin

Regisztráció

Az elektronikus felületek használatára vonatkozó kérelmet a vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő személyek nyújthatnak be.

Az elektronikus felületek elérhetőségét és azok használatának módját a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály az egyes felületekhez kapcsolódó regisztráció során közli az érintettekkel.

Az elektronikus felületekhez kapcsolódó regisztrációs kérelem a Regisztrációs kérelem nyomtatványon >> nyújtható be. A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Regisztrációs kérelem a vizsgaközpont vezetőjének címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

Ha a kérelmező a regisztráció feltételeinek megfelel, a regisztrációt a vizsgaközpont a feltételek fennállása alatt, de legfeljebb két évre biztosítja, aminek meghosszabbítását a Regisztrációs kérelem nyomtatványon >> lehet igényelni.

A regisztráció feltételeinek megszűnéséről a kérelmezőnek a vizsgaközpontot értesítenie kell.

A regisztráció érvényességi idejéről a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a regisztrálót e-mailben tájékoztatja.

 

Erkölcsi magatartási szabályok


Etikai Szabályzat

Célja, hogy 

  1. rögzítse a munkatársakra vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat,
  2. segítséget nyújtson a munkatársak számára ezek betartásához,
  3. tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható magatartásról,
  4. védje a munkatársakat a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől és a megalapozatlan felelősségre vonástól,
  5. szabályozza az etikai eljárás lefolytatásának rendjét. 

Az Etikai Szablyzat hatálya kiterjed

  • a Vizsgaközpont valamennyi munkavállalójára,
  • a Vizsgaközponttal egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes közreműködésre kötelezett foglalkoztatottjára (együttesen: munkatárs).

 

A vizsgabiztos jelöltek felkészítése


A vizsgabiztos jelölteknek a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételi kérelem beadását megelőzően a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítőn kell részt venni.

A felkészítő elvégzéséről a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály Igazolás a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítő elvégzéséről nyomtatványt állít ki.