Vasúti díjtáblázat

(érvényes 2024. február 3-ától)

Ssz. 

Díjtétel megnevezése 

Díjtétel összege

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák, átképző alapvizsgák és részalapvizsgák díjai
1. Általános szakmai ismeretek modul vizsga 14 500 Ft
2. Vasúti járműismeret kategória modul vizsga 12 000 Ft
3. Vasúti járműismeret típusismereti modul vizsga 1 500 Ft
4. Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga 14 500 Ft
5. Vasúti pályahálózat ismeret vonalismereti modul vizsga 1 500 Ft
6. Vasúti pályahálózat ismeret állomásismereti modul vizsga 1 600 Ft
7. Vezetési gyakorlat modul vizsga 12 000 Ft
8. Integrált alapvizsga 18 000 Ft
9. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő – vasúti járművezető – munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák, átképző alapvizsgák javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának és átképző alapvizsgájának díjával  
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák, átképző alapvizsgák és részalapvizsgák díjai
10. A vasúti oktató képzések kivételével a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga 14 500 Ft
11. Elméleti vasútszakmai oktató alapvizsga 50 000 Ft
12. Gyakorlati vasútszakmai oktató alapvizsga 50 000 Ft
13. A nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó alapvizsgák, átképző alapvizsgák javítóvizsgájának díja megegyezik az adott vizsga alapvizsgájának és átképző alapvizsgájának díjával  
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja
14. Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsga 10 000 Ft
15. Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul eltérés alapvizsga javítóvizsgájának díja 10 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja
16. A vasúti oktató képzések kivételével a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga 10 000 Ft
17. A vasúti oktató képzések kivételével - a nem vasúti járművezető munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsga javítóvizsgájának díja 10 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
18. Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 30 000 Ft
19. Időszakos vizsgák javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül) 30 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - kivéve a vasúti járművezető - munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
20. Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 27 000 Ft
21. Időszakos vizsgák javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/a vizsgák számától függetlenül) 27 000 Ft
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák díja
22. Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) 27 100 Ft
23. Soron kívüli időszakos vizsgák javítóvizsgájának díja (vizsgacsomag/vizsgák számától függetlenül) 27 100 Ft
Egyéb tevékenységek díjai
24. Jegyzőkönyv, igazolás másodlat, másodlat kiállításának díja 3 000 Ft
25. Tanúsítványok (vasúti járművezetői tanúsítvány, egyéb tanúsítvány) kiállításának díja 5 000 Ft
26. Rendelkezésre állási díj (a Vizsgaszabályzat és Eljárási Rendben meghatározott esetekben) 7 000 Ft
27. Vizsgaeredmény statisztika készítés az első 10 dolgozatig 71 300 Ft
28. Vizsgaeredmény statisztika készítés minden további megkezdett 10 dolgozatonként 71 300 Ft


Fontosabb tudnivalók


A megrendelt eljárások, szolgáltatások és vizsgák végrehajtásának teljesítését a vizsgaközpont csak az igazoltan befizetett díjak ellenében végzi.

A díjakat a vizsgára való jelentkezésig az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

A befizetés közleményeként elő kell jegyezni a „VASÚT” szót, és azt, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen eljáráshoz, szolgáltatáshoz, illetve vizsgához kapcsolódik (eljárás, szolgáltatás, illetve vizsga típusát, pénzügyi kódszámát).

Egyéni (magánszemély) befizető, költségviselő esetén a befizető nevén kívül fel kell tüntetni számlázási címét is.

Hiányos adatszolgáltatású befizetéseket hiánypótlásig az eljárásokkal, szolgáltatásokkal, továbbképzésekkel, illetve vizsgákkal kapcsolatban a vizsgaközpont nem vesz figyelembe.

A vizsgadíjak befizetésének elszámolása és annak számlázása az alábbiak szerint történik:

Egy online bejelentésben – a vizsgázók által fizetett vizsgadíjak kivételével – egy költségviselő adható meg. Az elsőként megadott költségviselőhöz nem tartozó vizsgák az online bejelentésből törlésre kerülnek. A vizsgadíjak teljes összegét a bejelentésben feltüntetett költségviselőnek kell megfizetnie. Ha a megadott költségviselő a vizsgadíjakat hiányosan, vagy nem fizeti meg, azok kiegészítésére, illetve megfizetésére is kizárólag a megadott költségviselőnek van lehetősége. Más – nem a megadott költségviselő – által történő befizetéseket a bejelentésben szereplő vizsgákkal kapcsolatban figyelembe venni nem áll módunkba. A számla kizárólag a bejelentésben megadott költségviselő nevére kerül kiállításra.

A vizsgázók által fizetett vizsgadíjak esetén a számlázás vizsgázónként egyénileg történik. A számla kiállításához szükség van a befizető nevére és számlázási címére.