Okmánykiállítás és -pótlás


Okmánykiállítás


Az alapvizsga okmányai

Az alapvizsgáról Alapvizsga jegyzőkönyv, a sikeres alapvizsgáról Alapvizsga vizsgaigazolás is kerül kiállításra.

A vizsga helyszínén át nem vett okmányokat a vizsgaközpont a bejelentőnek átadja vagy postázza.

Az időszakos vizsga okmányai

Az időszakos vizsgáról Időszakos vizsga jegyzőkönyv kerül kiállításra.

A vizsga helyszínén át nem vett okmányokat a vizsgaközpont a bejelentőnek átadja vagy postázza.

A soron kívüli időszakos vizsga okmányai

A soron kívüli időszakos vizsgáról Időszakos vizsga jegyzőkönyv kerül kiállításra.

A vizsga helyszínén át nem vett okmányokat a vizsgaközpont a bejelentőnek átadja vagy postázza.

 

Másodlatok kiállítása


A másodlat kiállítás iránti kérelem a Másodlat kiállítási kérelem nyomtatványon >> nyújtható be. A kitöltött Másodlat kiállítási kérelmet a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak címezve személyesen ügyfélfogadási időben a vizsgaközpont ügyfélszolgálatán lehet leadni, vagy postai úton a vizsgaközpont címre megküldeni. A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Másodlat kiállítási kérelem a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak címezve szkennelt formában elektronikus úton is beküldhető (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

A kérelemhez csatolni kell a másodlat kiállítási díj befizetési bizonylat másolatát.

A vizsgajegyzőkönyv és a vizsgaigazolás másodlatok a vizsgabiztos (a vizsgabiztosok) aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül, a másodlatot kiállító aláírásával és a vizsgaközpont bélyegzőlenyomatával érvényesek.