VÁLTOZÁS az Európai Központi Kérdésbankot (ECQB) érintő elméleti vizsgákban

Felhívjuk az ATPL(A) elméleti vizsgázók figyelmét, hogy a Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 2018/001/R, 2018/011/R, 2019/017/R valamint 2020/018/R számú döntései alapján az Európai Központi Kérdésbankot (ECQB) érintő elméleti vizsgák (professzionális szakszolgálati engedélyek és műszerjogosítások) esetében a „régi” – 2016-os – képzési tematikán alapuló elméleti vizsgák teljesítésére 2022. január 31-ig van lehetőség. 2022. február 1-től kizárólag az „új” – 2020-as – képzési tematikán alapuló kérdésbank szerint lehet vizsgázni.

A következő tárgyak esetében, ha 2022. január 31-ig nem tudja befejezni a „régi” kérdésbank szerinti vizsgáit, akkor ezen tárgyak mindegyikéből az „új” kérdésbank szerinti vizsgát kell tennie:

  • 022 – AGK – Instrumentation
  • 032 – Performance (Aeroplane)
  • 033 – Flight Planning and Monitoring
  • 061 – General Navigation
  • 062 – Radio Navigation
  • 070 – Operational Procedures

Aki a „régi” képzési tematikán alapuló 091 – VFR kommunikáció és 092 – IFR kommunikáció tantárgyak közül csak egyet teljesített 2022. január 31-ig, annak 2022. február 1-től az összevont 090 – Kommunikációból kell vizsgát tennie.

A kérdésbank frissítése nem érinti az első vizsgaalkalomtól számított, az összes tantárgy teljesítéséhez felhasználható maximum 18 hónapos időkeretet.