Felülvizsgálati kérelem

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a gépjárművezető a pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vizsgaközpontnál kezdeményezheti a pályaalkalmassági minősítés felülvizsgálatát. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet, úgy az elsőfokú pályaalkalmassági véleményben foglaltak az irányadóak. A felülvizsgálati kérelem 15 napos határideje jogvesztő, melynek értelmében a határidő elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.

A felülvizsgálati kérelmet >> a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóságnál kell benyújtani. A felülvizsgálati kérelmet indokolni kell.

A felülvizsgálati eljárás díja 12.620 Ft (azaz tizenkettőezer-hatszázhúsz forint). A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet alapján a díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Kérjük, az eljárási díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003-21463062 számú számlájára fizesse be átutalással vagy banki készpénzbefizetéssel. A beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a megbízás közlemény rovatába nevét és a sérelmezett pályaalkalmassági vélemény számát írja be. Átutalandó összeg: 12 620 Ft.

Felülvizsgálati kérelmét a díjbefizetés igazolásával – a tranzakció jóváhagyásáról a banktól kapott visszaigazolás – együttnyújtsa be e-mailben (pavig@kavk.hu) személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton (1438. Budapest, Pf. 477.).

A felülvizsgálati eljárás díjának befizetéséről a vizsgaközpont számviteli bizonylatot állít ki. Amennyiben nem saját nevére és lakcímére kéri kiállítani a befizetési bizonylatot, kérjük, a felülvizsgálati kérelem benyújtásakor nyilatkozzon a költségviselő nevéről és címéről.

Fontos: a befizetésről számviteli bizonylatot csak a jelentkezési lapon kitöltött költségviselő nevére tudunk kiállítani, javításra nincs lehetőség!

A felülvizsgálati kérelmet a díj megfizetésének igazolása után a másodfokú bizottság bírálja el

A másodfokú bizottság a rendelkezésre álló elsőfokú vizsgálati eredmények alapján hozza meg a másodfokú pályaalkalmassági véleményt, illetve amennyiben szükséges újabb vizsgálat lefolytatása, értesíti a gépjárművezetőt a vizsgálat időpontjáról.

Letölthető tájékoztató és felülvizsgálati kérelem >>