Utánképzési feltárás

Az utánképzésre kötelezett az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt.

A feltárást a Vizsgaközpont által működtetett feltáró csoport (explorációs team) végzi, a feltárás 3 részből áll:

  1. közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása számítógépes feladatlap kitöltésével,
  2. a közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak a feltárása vezetési próba keretén belül,
  3. pszichológiai feltárás.

Az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény (cselekmények), valamint a feltárás eredményeinek összevetése és elemzése után a feltáró csoport - a domináns probléma megoldását legjobban szem előtt tartó - utánképzési programra irányítja a kötelezettet.

Utánképzésre a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatain lehet jelentkezni, ezek elérhetősége ezen az oldalon >> található.