Tájékoztató az átlagos képzési óraszám és vizsga sikerességi mutató közzétételéről

A Vizsgaközpont negyedéves frissítéssel, legkésőbb a negyedévet követő 5. munkanapon honlapján közzéteszi az érvényes képzési engedéllyel rendelkező képzőszervekre vonatkozóan, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6/A. §-ban meghatározott alábbi mutatószámokat:

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
Adott időszakra, tanfolyamtípusra, képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képzőszervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képzőszerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit.

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Meghatározott időszakban, a képzőszervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám.


A képzőszerv saját honlapján, negyedéves frissítéssel, legkésőbb a negyedévet követő 10. nap végéig közzéteszi a Vizsgaközpont által közzétett mutatószámokat. E mutatószámokat a képzési tevékenységét népszerűsítő felhívásokban is megjeleníti.