Közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása

A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. végzi.

A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a képző szerv köteles a tanulót a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni.

A vizsgára bocsátás feltételei a hatályos Tantervi és vizsgakövetelményekben >> is megtalálhatóak.