Közúti közlekedési szakemberek képzése

A közúti közlekedési szakemberek képzését a képző szervek (autósiskolák) végzik tanfolyamok keretében. 

A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a képző szerv köteles a tanulót az általa végzett képzés feltételeiről tájékoztatni.

A tanfolyamoknak – a megszerezni kívánt képesítéstől függően – elméleti és/vagy gyakorlati elemei vannak. 

Az elméleti tanfolyamok típusai:

  • tantermi képzés,
  • online elvégzett képzés (e-learning).

Jogszabályban rögzített esetekben:

  • a jelentkezők tanfolyammentesen is tehetnek vizsgát, illetve
  • vizsgakötelezettség (részleges) teljesítése alól is lehet felmentést kérni.