Járművezető képzés

A közúti járművezető képzés menete

A közúti járművezető képzés - szinte kizárólag - tanfolyam keretében történik. Az elméleti tanfolyamot tantermi oktatás vagy e-learning tananyagok elsajátítása révén lehet lebonyolítani.

Az elméleti képzést elméleti vizsga követi, a sikeres vizsga birtokában kezdhető meg a gyakorlati képzés, amelyet a gyakorlati vizsga követ. Egyes esetekben a jelentkezők tanfolyammentesen tehetnek vizsgát.

A közúti járművezetők képzését (képzési engedély alapján, az iskolavezető szakmai irányítása mellett) a képző szervek végzik, ahol a tanfolyamra való jelentkezés történik.

A jelentkezésnek több feltétele is van, ezek az alábbiak:

  • a jelentkező betöltötte a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, jogszabályban meghatározott életkort, vagy
  • tanfolyami képzés esetén a jelentkező ennél az életkornál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, vagy
  • közoktatási intézményben végzett képzés esetén a jelentkező ennél az életkornál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb, továbbá
  • a jelentkező megfelel az elméleti vizsgára bocsátás egyes feltételeinek, melyről igazoltan tájékoztatásban részesült,
  • a jelentkező a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén a képzés megkezdésekor nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről.

További tudnivalók