Adatváltozás bejelentése szakoktató, iskolavezetők és vizsgabiztosok részére

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló, 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a vizsgabiztos, szakoktató és az iskolavezető a névjegyzékben nyilvántartott adatainak változását az adatváltozást követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

Adatmódosítási kérelem esetén az adatváltozást érintő okmány (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély stb.) másolatát szkennelt vagy fénymásolt formában, valamint az ITT található „Adatlap adatváltozás bejelentéséhez” űrlapot kitöltve, elektronikus formában a kepzes-kghf@ekm.gov.hu vagy postai úton a 1442 Budapest, Pf. 89. címre szíveskedjen eljuttatni.

Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatait (milyen szakot vagy kategóriát oktathat) szeretné egyeztetni vagy korrigáltatni a szakoktató, akkor a szakoktatói névjegyzékben szereplő adatainak egyeztetése ügyében a kérelem teljesítéséhez az alábbi okiratok és okmányok benyújtása szükséges szkennelt vagy fénymásolt formában:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya 
  • vezetői engedély 
  • szakoktatói oklevél(ek) hiteles másolata(ai)
  • érettségi vagy annál magasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél 
  • a legutóbbi továbbképzés / vizsga időpontjának dátuma

A kérelmet elektronikus formában a kepzes-kghf@ekm.gov.hu vagy postai úton a 1442 Budapest, Pf. 89. címre szíveskedjen eljuttatni.