PÉNZÜGYI FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A KÖKÉNY program indulásával jelentősen megváltozik a korábban használthoz  képest a vizsgáztatáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás rendje.

A Vizsgaközpont szeptember 4-étől bevezeti a FEDEZET-en alapuló fizetési rendszert, amelynek lényege, hogy csak és kizárólag akkor lesz a képzőszervnek lehetősége vizsgára jelentkezésre / vizsgajelentő leadására a KÖKÉNY rendszerben, ha az ahhoz kapcsolódó vizsga / vizsgák díja előzetesen – meghatározott közlemény rovat rögzítésével – átutalásra, vagy egyéb módon megfizetésre került a Vizsgaközpont bankszámlájára.

A fedezet megfizetésével az adott képzőszervnek virtuális gyűjtőszámlája nyílik a KÖKÉNY rendszerben, amelynek egyenlegét és a kapcsolódó jóváírásokat (befizetések) és terheléseket (felhasználások) a képzőszerv (saját felhasználói azonosítóval és belépéssel) részletesen nyomon tudja követni

Az adott képzőszerv gyűjtőszámlájára befizetést csak és kizárólag az érintett képzőszerv teljesíthet, magánszemélyektől, tanulóktól érkező befizetések jóváírására a képzőszerv folyószámláján nem kerül sor (függetlenül azok közlemény rovatától).

A vizsgára jelentkezés / vizsgajelentő Vizsgaközpont általi befogadásával egyidejűleg, az ahhoz kapcsolódó vizsgadíjak összege a gyűjtőszámla egyenlegéből zárolásra kerül (a zárolás azt jelenti, hogy csökken a gyűjtőszámla felhasználható egyenlege a zárolt összeggel). A vizsgaeseményt követően, a vizsgajegyzőkönyv zárásával egyidejűleg a zárolt összegre vonatkozóan utólag elkészül a vizsgadíjra vonatkozó számla (ezzel egyidejűleg a korábban zárolt összeg felhasználásra kerül).

Fontos, hogy abban az esetben, ha egy adott vizsgázó távolmaradása a jogszabály által előírt módon igazolásra kerül, az adott vizsgaeseményhez kapcsolódó vizsgadíj a gyűjtőszámlán kerül jóváírásra és válik újra felhasználható fedezetté (tehát nem díjmentes vizsgaként kerül a következő vizsgaidőpont biztosításra).

Az új rendszerben induló vizsgák esetén a képzőszerv a vizsgára jelentkezés / vizsgajelentő leadását megelőzően köteles legalább az adott jelentkezésen vagy vizsgajelentőn szereplő vizsgázók vizsgadíját a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: KAV vagy Vizsgaközpont) OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11711003-21463062-00000000 számú bankszámlájára befizetni. A befizetés történhet átutalással vagy VPOS (Simple Pay) rendszeren keresztül. Fontos, hogy a befizetés közlemény rovatába a következőket – ebben a sorrendben - szükséges feltüntetni:

  • a képzőszerv adószámát,
  • a FEDEZET szót,
  • például: 26580708-2-41 FEDEZET

A befizetett fedezet KÖKÉNY rendszerben történő jóváírása - pontosan kitöltött közlemény rovat esetén - a képzőszerv bankszámlájának megterhelését követően:

  • átutalás esetén 2 munkanapon belül,
  • VPOS befizetés esetén kb. 30 percen belül,

történik meg a képzőszerv virtuális gyűjtőszámláján, a befizetett összegre vonatkozóan ezt az időpontot követően indíthat vizsgakérelmet a képzőszerv.

A KÖKÉNY rendszerbe rögzítendő fedezet átutalását a KAV 2023. augusztus 28-ától fogadja és kezdi el feldolgozni. A feldolgozott tételek a rendszer indulásakor a képzőszervek rendelkezésére állnak majd. Abban az esetben, ha az átutalás közlemény rovata nem a rögzítetteknek megfelelően kerül kitöltésre, a tételek feldolgozása eseti jelleggel, kézzel történik majd, ezen tételek KÖKÉNY rendszerben történő jóváírására határidőt a Vizsgaközpont nem tud vállalni.

A képzőszerv feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a KÖKÉNY rendszerben az általa befizetett fedezetből rendelkezésre álló összeget. Ha a virtuális gyűjtőszámlán rendelkezésre álló fedezet (a befizetett összegeknek és a zárolt, illetve felhasznált összegeknek a különbsége) a benyújtani kívánt vizsgajelentőn szereplő vizsgáztatás díjára nem elegendő, a KÖKÉNY rendszerben a vizsgára jelentkezés nem kerül elfogadásra (ez igaz akkor is, ha a hiányzó fedezet összege csak 1 forint).

A Vizsgaközpont a vizsgajegyzőkönyv zárását követően, a fedezet összegét befizető részére a vizsgadíj összegéről számlát állít ki távszámlázás útján. Ez azt jelenti, hogy a KAV a generálódott számláról e-mailben egy olyan linket küld meg a képzőszerv részére, amelyen keresztül a generálódott számla nyomtathatóvá válik. A linkek megküldése elektronikus úton, a képzőszerv KÖKÉNY rendszerben rögzített e-mail címére kerül megküldésre. A számla ezen túlmenően letölthető a KÖKÉNY rendszerből is, a képzőszervi bejelentkezését követően.

Fedezet készpénzben vagy POS terminálon keresztül történő befizetésére a képzőszerveknek NEM LESZ LEHETŐSÉGE!

Automatikusan feldolgozásra kerülő közlemény rovatok (megfelelő sorrendben, megfelelő tartalom):
12345678 FEDEZET
12345678 fedezet
12345678910 FEDEZET
12345678-9-10 FEDEZET
12345678+FEDEZET
12345678 Kis István FEDEZET
12345678910 Kis IstvánFEDEZET
12345678-9-10 Kis IstvánFEDEZET