Oldalak

Közúti Vizsgáztatás

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont országos illetékességgel látja el a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat. A kategóriás képzésekkel és a vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat ezen az oldalon >> találhatja. A Vizsgaközpont...

Közúti díjtáblázat

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak I. Elméleti vizsgák 1. Az elméleti írásbeli...

Közúti járművezetők utánképzése

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Az utánképzésre jelentkezés lehetőségét országosan minden megyeszékhelyen és Budapesten biztosítjuk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályain. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a...

Utánképzési feltárás

Az utánképzésre kötelezett az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A feltárást a Vizsgaközpont által működtetett feltáró csoport (explorációs team) végzi, a feltárás 3 részből áll: közlekedési ismeretekben,...

Utánképzési programok

A feltáró foglalkozás eredményétől függően a vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. A feltárás eredményétől függően az alábbi programokra sorolható be az utánképzett: - I...

UTÁNKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Utánképzésre önkéntesen jelentkezők adatainak kezelése Aki közlekedési bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetése során közúti közlekedési előéleti büntetőpontot szerez, annak a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:...

Dokumentumtár

Utánképzési díjak
Feltöltve/módosítva:2020-07-14 09:08KÖZÚT
Utánképzésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató
Feltöltve/módosítva:2020-12-17 12:34KAV
Utánképzés nyilatkozat - kötelező
Feltöltve/módosítva:2021-01-15 15:04KÖZÚT
Utánképzés nyilatkozat - önkéntes
Feltöltve/módosítva:2021-02-15 11:16KÖZÚT

GYAKORI KÉRDÉSEK

Igen, utánképzésre jelentkezhet, amint a bírói ítélete vagy a szabálysértési határozata jogerőre emelkedett, viszont a vezetői engedélyt addig nem kapja vissza, amíg az eltiltása le nem járt.

Nem, a jelentkező köteles bemutatni a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítést és az okmányirodai határozatot, amiben egyértelműen szerepel, hogy utánképzésre kötelezik.
Ha nincs meg, akkor ki kell kérni az illetékes hatóságtól.

Nem kaphatja vissza az eltiltás ideje alatt. Az erre vonatkozó pontos, adott ügyet érintő meghatározásokat az utánképzési kötelezettséget előíró, közlekedési igazgatási hatósági határozat tartalmazza. A közlekedési igazgatási hatósági határozat az eljáró hatóság (bíróság, szabálysértési hatóság) döntésén alapul. Az, hogy mennyi időre szól az eltiltás, ebben a döntésben (is) megtalálható. 
A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

Ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár, akkor a járművezetőnek nem kell részt vennie utánképzésen.

A járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését a továbbiakban a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi.

Az nincs korlátozva, hogy egy személy hányszor vehet részt utánképzésen pontcsökkentés céljából önkéntesen, viszont egy éven belül újra nem csökkenthető a nyilvántartott pontok száma ismételt önkéntes utánképzéssel. Az egy évet az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától kell számítani. 

Igen, mivel a rendelet szerint nem adható ki az igazolás és a bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.

Utánképzés helyett nem lehet tanfolyamot végezni. Amennyiben szeretne valamilyen új kategóriás vezetői engedélyt szerezni az eltiltása ideje alatt, akkor ugyan beiskolázható tanfolyamra, mivel a tanfolyamra való beiskolázásnak nem feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság. De vizsgát addig semmilyen tárgyból nem tehet, amíg a vezetői engedélyét utánképzéssel vissza nem szerezte, mivel nem felel meg a közlekedésbiztonsági feltételeknek, ezáltal a vizsgára bocsátás feltételeinek sem.

A szakoktatói, az iskolavezetői, a vizsgabiztosi és az utánképzés foglalkozásvezető tevékenységek engedélyezésének díját, továbbá a közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díjait továbbra is a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

A vonatkozó jogszabály az utánképzés hatálya alatt állók elméleti vizsgalehetőségeit időben és számban nem korlátozza.  Amíg nem tesz sikeres vizsgát, nem lesz kiállítva az utánképzés teljesítéséről szóló igazolás.

Az utánképzésről személyesen vagy telefonon bármelyik megyeszékhelyen található vizsgaközpontban lehet érdeklődni, ahol munkatársaink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére. Az ügyfélszolgálatok elérhetősége itt található>>.

Az utánképzésre kötelezett járművezető az utánképzésre a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont bármelyik megyei képviseletén jelentkezhet. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei ezen az oldalon található>>.

A jelentkezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, az utánképzésre kötelező okmányirodai határozat, rendőrségi határozat vagy bírósági ítélet. Ha több ilyen készült, akkor mindegyik dokumentumra szükség van.

Jelentkezni csak személyesen vagy meghatalmazás alapján lehet a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont megyei ügyfélszolgálatain a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Ez több körülménytől függ, mivel a programok túlnyomó többsége csoportfoglalkozást jelent, amelyek meghatározott létszámmal indíthatók. Ha minden jól megy, akár három héten belül elvégezhető, de rosszabb esetben elhúzódhat akár másfél hónapig is.

Sajnos nem, személyes jelenlét szükséges az utánképzés elvégzéséhez.

A külföldi vezetői engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság határozatban rendelkezik. Ha az illető Magyarországon él és a Kormányhivatal utánképzésre kötelezte, akkor a külföldi állampolgárnak is el kell végeznie az utánképzést.

Az önkéntes utánképzés sikeres elvégzését követően a Belügyminisztérium a nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.

Igen, az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig nyilvántartásba vett pontjait törölni fogja a hatóság.

Az utánképzésre való jelentkezéshez, a jelentkezéskor a feltárás díját kell befizetni. Ha „B” kategóriás esemény volt, akkor ez 18 220 Ft-ot jelent.  "A" kategória esetén 15 440 Ft., „M" kategória esetén 11 500 Ft, "C" kategória esetén 25 615 Ft, "D" kategória esetén 27 610 Ft.
A későbbiekben az elvégezni szükséges csoport foglalkozásoknak külön díja van, amelyről a feltárás végén kap tájékoztatást.

Ha a kötelezettnél közlekedési hiányosságokat tártak fel, akkor őt az I. vagy II. programba sorolják, aminek a végén elméleti vagy gyakorlati vizsgát kell tennie. A többi program nem jár vizsgával.

A sikertelen vizsga után a Vizsgaközpont megyei ügyfélszolgálatán pénztári nyitvatartási időben, a pótvizsgadíj befizetésekor kaphat új időpontot, ami legkorábban a sikertelen vizsgától számítva három munkanap eltelte után lehet.

Hírek

Önkéntes utánképzés: évente egyszer csökkenthetők a közlekedési büntetőpontok

Címke: KÖZÚT,

Május 10-től a járművezetők online is lekérdezhetik, hány közlekedési előéleti pontjuk van. Az összpontszám önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenthető, ennek menetét és szabályait...

Mi is az a közlekedési előéleti pontrendszer?

Címke: KAV, KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Az előéleti pontrendszer bevezetésére Magyarországon 2000-ben került sor a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, illetve a közúti közlekedés biztonságának javítása céljával.  A pontrendszer jogszabályban leírt szabályszegések elkövetése esetén...

Az utánképzésre jelentkezés menete

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Mi a teendő, ha már bevonták a vezetői engedélyt? Milyen kiadásokkal kell számolni annak visszaszerzése esetén? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. Egy korábbi cikkünkben>> arról írtunk, hogy mi a teendője annak a gépjárművezetőnek, akinek vezetői engedélyét bevonták és akit...

Legkorábban április 20-án indulhatnak újra a közlekedési vizsgák

Címke: KAV, ITM

A Vizsgaközpont a járványügyi védelmi intézkedések fokozatos feloldásához, illetve az erről szóló jogszabályok megjelenéséhez igazítja vizsgáztatási, vizsgálati és utánképzési...

Hogyan hat a folyamatban lévő utánképzésre egy újabb közlekedési szabálysértés?

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Áttekintjük azokat az eseteket, amikor az érintett a már megkezdett folyamat alatt követ el olyan újabb...

A védelmi intézkedések enyhítése után folytatódhatnak a közlekedési vizsgák

Címke: KAV,

Nincs kitűzött időpontja, hogy mikor indítja újra tevékenységét a Vizsgaközpont. A társaság ezt a járványügyi védelmi intézkedések enyhítéséhez, illetve az erről szóló jogszabályok...

Koronavírus: Ideiglenesen leállnak a vizsgák és az utánképzések a Vizsgaközpontban

Címke: KAV,

A kormány által hozott új védelmi intézkedésekkel összhangban a KAV Közlekedési Alkalmassági és...

Koronavírus: Ideiglenesen leállnak a vizsgák és az utánképzések a Vizsgaközpontban

Címke: KAV, ITM

A koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében, a járványügyi...