Oldalak

Közúti járművezetők utánképzése

utánképzéssel kapcsolatos elektronikus ügyintézés Az utánképzésre jelentkezés lehetőségét országosan minden megyeszékhelyen és Budapesten biztosítjuk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályain. A folyamat...

Utánképzési feltárás

Az utánképzésre kötelezett az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A feltárást a Vizsgaközpont által működtetett feltáró csoport (explorációs team) végzi, a feltárás 3 részből áll: közlekedési ismeretekben,...

Utánképzési programok

A feltáró foglalkozás eredményétől függően a vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. A feltárás eredményétől függően az alábbi programokra sorolható be az utánképzett: - I...

UTÁNKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Utánképzésre önkéntesen jelentkezők adatainak kezelése Aki közlekedési bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetése során közúti közlekedési előéleti büntetőpontot szerez, annak a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban:...

UTÁNKÉPZÉSI FOGLALKOZÁSVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGE

A lista segítségével az utánképző szervek az egyes utánképzési programok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében közvetlenül vehetik fel a kapcsolatot az abban szereplő foglalkozásvezetőkkel, illetve könnyebbé válik a foglalkozásvezetők egymással történő kapcsolattartása! Kérjük...

Utánképzésekre vonatkozó díjtáblázat

Ssz. Díjtétel megnevezése Díjtétel összege 1. Feltárás 42 000 Ft Utánképzési programok 2. I. program 57 000 Ft 3. II. program 121 000 Ft 4. III. program 132 000...

Dokumentumtár

Utánképzésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató
Feltöltve/módosítva:2020-12-17 12:34KAV

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az utánképzés a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében végzett nevelés, oktatás, felvilágosító képzés.

Vezetői engedélyének visszaszerzése érdekében utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek,

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől,
 • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt eltiltott a járművezetéstől,
 • akinek a vezetői engedélyét, a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

Önkéntes utánképzésen részt vehet az a járművezető, aki nem kötelezett utánképzésre, de csökkenteni szeretné a közúti közlekedési előéleti pontrendszerben nyilvántartott pontjainak számát.

Igen, utánképzésre jelentkezhet, amint a bírói ítélet vagy a szabálysértési határozat jogerőre emelkedett, viszont a vezetői engedélyt addig nem kapja vissza, amíg az eltiltása le nem járt!

https://ekapu.kavk.hu/Beleptetes/Utankepzes e-kapun keresztül elérhető elektronikus ügyintézési felületen kitölthető és összeállítható a jelentkezés az utánképzésre (akár kötelezettként, akár önkéntesen), amelyhez feltölthető a kapcsolódó dokumentumok (szkennelt) elektronikus másolata is. 

Ügyfélkapus azonosítás esetén a jelentkezés elektronikusan be is küldhető.

Ha az ügy indításához hiánypótlásra van szükség, akkor az erre vonatkozó felszólítás alapján ez is megtehető az elektronikus ügyintézési felületen. 

Ha a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a beérkezett jelentkezés és a csatolt dokumentumok alapján az ügyet elindítja, akkor az ügyszámmal lehet további elektronikus ügyintézésre regisztrálni. Ennek keretében lehetőség van a feltárási és programdíjak kiegyenlítésére, a pénzügyek (befizetések beérkezése, befizetett összegek felhasználása, túlfizetések, felhasználható/felhasználatlan összegek, számlák) nyomon követésére, feltárási időpont foglalására, illetve az előírt programokra való jelentkezésre (a vonatkozó díjak kiegyenlítését követően).

Jogszabály (139/1991. (X. 29.) Korm. Rendelet) alapján a következő utánképzési programok léteznek:

 • I. program: a közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás,
 • II. program: a közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó, járművezetési gyakorlati foglalkozás,
 • III. program: a közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás,
 • IV. program: magatartásformálás,
 • V. program: az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása,
 • VI. program: a „közepesen ittas vezetők” foglalkozása,
 • VII. program: a „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása.

A feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont, az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb.

A feltárás eredményétől függően az alábbi programokra sorolható be az utánképzett:

 • I. program: a közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás,
 • II. program: a közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó, járművezetési gyakorlati foglalkozás,
 • III. program: a közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás,
 • IV. program: magatartásformálás,
 • V. program: az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása,
 • VI. program: a „közepesen ittas vezetők” foglalkozása,
 • VII. program: a „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása.

Az utánképzésre – előéleti pontszám csökkentése érdekében – önként jelentkezőknek minden esetben a III. programon kell részt venniük.

A mindenkor aktuális díjak IDE kattintva érhetők el.

Ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár, akkor a járművezetőnek nem kell részt vennie utánképzésen.

Nem. Az erre vonatkozó pontos, adott ügyet érintő meghatározásokat az utánképzési kötelezettséget előíró, közlekedési igazgatási hatósági határozat tartalmazza. A közlekedési igazgatási hatósági határozat az eljáró hatóság (bíróság, szabálysértési hatóság) döntésén alapul. Az, hogy mennyi időre szól az eltiltás, ebben a döntésben (is) megtalálható. 

A helyszínen, illetve az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

Az önkéntes utánképzésre jelentkezők a III. programot (a közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozást) végzik el.

 • internetes bankkártyás fizetéssel, az elektronikus ügyintézés keretében
 • átutalással, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003- 21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel az elektronikus ügyintézési felületen kitöltött jelentkezési lapon található vagy személyes ügyintézés esetén az ügyintézőtől kapott ügy azonosítót!
 • bankkártyás fizetéssel a személyes ügyintézés keretében
 • készpénzátutalási megbízásos (sárga csekkes) fizetéssel a személyes ügyintézés keretében kapott csekk felhasználásával

Fontos változás, hogy szeptembertől a KAV összes kirendeltségén megszűnik a készpénzbefizetési lehetőség!

Az utánképzésre kötelezett vagy arra önkéntesen jelentkező járművezető az utánképzésre: 

 • Pest vármegye kivételével (ott a főváros az illetékes) a Vizsgaközpont bármelyik vármegyei képviseletén és Budapesten jelentkezhet személyesen,
 • interneten a https://ekapu.kavk.hu/Beleptetes/Utankepzes e-kapun keresztül jelentkezhet.

Utánképzési programokat az erre jogosultsággal rendelkezők és a Vizsgaközponttal szerződéses kapcsolatban álló képzőszervek tartanak a vármegyeszékhelyeken (kivéve Pest vármegyét, ott a főváros az illetékes), Budapesten, illetve néhány nagyobb városban.

Utánképzés helyett nem lehet tanfolyamot végezni és ezzel új vezetői engedélyt, illetve új kategóriát szerezni.

Amennyiben Ön szeretne valamilyen új, kategóriás vezetői engedélyt szerezni az eltiltása ideje alatt, akkor Ön beiskolázható a tanfolyamra, mivel a tanfolyamra való beiskolázásnak nem feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság.

Vizsgát azonban addig semmilyen tárgyból nem tehet, amíg a vezetői engedélyét – utánképzéssel – vissza nem szerezte, mivel nem felel meg a közlekedésbiztonsági feltételeknek, ezáltal a vizsgára bocsátás feltételeinek sem.

Elektronikusan a https://ekapu.kavk.hu/Beleptetes/Utankepzes e-kapun keresztül jelentkezhet. Ebben az esetben az összes szükséges dokumentumot fel kell töltenie a felületre.

Amennyiben az ügyfélkapus azonosítást választja, a felületen a „Jelentkezés lezárása” után nincs további teendője.

Ha nem az Ügyfélkapus azonosítást választja, akkor a jelentkezés végén letöltendő jelentkezési lapot kinyomtatva és aláírva el kell juttatnia a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont bármelyik vármegyei (kivéve Pest vármegye, ott a főváros az illetékes), illetve fővárosi képviseletére személyesen, vagy postai úton (elérhetőségeket ITT találja).

Az elektronikus felület használható az esetleges hiánypótlások megtételére, illetve ügyének befogadása után a díjak megfizetésére, pénzügyeinek nyomon követésére, valamint a feltárás, illetve az előírt program vonatkozásában az időpont foglalására.

Utánképzési programra a kijelölt program(ok) díjának megfizetése után 

 • Pest Vármegye kivételével (ott a főváros az illetékes) a Vizsgaközpont bármelyik vármegyei képviseletén és Budapesten jelentkezhet személyesen,
 • interneten pedig a https://ekapu.kavk.hu/Beleptetes/Utankepzes e-kapun keresztül van lehetőség az elektronikus jelentkezésre, ügyintézésre.

Az első vizsga díja a vizsgával végződő programok (I. és II program) díjában szerepel, azért azt külön nem kell fizetni.

Az utánképzési programot lezáró pótvizsga díját a pótvizsgára történő jelentkezés előtt kell befizetni. Ezt a következő módokon teheti meg:

 • internetes bankkártyás fizetéssel, az elektronikus ügyintézés keretében
 • átutalással, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003- 21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel az elektronikus ügyintézési felületen kitöltött jelentkezési lapon található vagy személyes ügyintézés esetén az ügyintézőtől kapott ügy azonosítót!
 • bankkártyás fizetéssel a személyes ügyintézés keretében
 • készpénzátutalási megbízásos (sárga csekkes) fizetéssel a személyes ügyintézés keretében kapott csekk felhasználásával

Fontos változás, hogy szeptembertől a KAV összes kirendeltségén megszűnik a készpénzbefizetési lehetőség!
 

Az utánképzési kötelezettség nem évül el, azon mindenképp részt kell vennie, hogy visszakaphassa a vezetői engedélyét.

Amennyiben a várólistára jelentkezők száma eléri a program lefolytatására előírt minimális létszámot, a program megszervezésre kerül és kijelölik annak végleges időpontját.

Ne feledje, hogy az időpont automatikus kijelölését kérte online, úgy az automatikus jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után, ezért kérjük, hogy megadott e-mail címét kövesse figyelemmel!

Amennyiben az időpont mégsem felel meg Ön számára, úgy azt lemondhatja. FONTOS! Ha a lemondást követően azonnal visszajelentkezik várólistára, úgy a rendszer automatikusan ugyanarra az időpontra fogja a jelentkezését visszarögzíteni egészen addig, amíg azon szabad hely van - kérjük, hogy ebben az esetben törölje magát a várólistáról és vegye fel a kapcsolatot a kirendeltségünkkel!

Nem, a jelentkező köteles bemutatni a kötelezés okát tartalmazó rendőrségi (vagy bírósági) határozatot (vagy végzést) és a Kormányhivatal által kibocsátott (okmányirodai) határozatot, amelyben egyértelműen szerepel, hogy utánképzésre kötelezik.

Ha nem találja, akkor újra ki kell kérnie az illetékes hatóságtól!

Igen. A kitűzött időpont előtt minimum 8 nappal díjmentesen mondható le, 8 napon belül viszont a befizetett díj már nem jár vissza! 

 • I. program: 2 alkalom, összesen 6 óra
 • II. program 7 óra vezetés, minimum 4 alkalom, plusz egy óra vizsga
 • III. program: 2 alkalom, összesen 12 óra
 • IV. program: 5 alkalom, összesen 25 óra
 • V. program: 1 alkalom, összesen 7 óra
 • VI. program: 5 alkalom, összesen 15 óra
 • VII. program: 5 alkalom, összesen 25 óra

Az önkéntes utánképzés sikeres elvégzését követően, a Belügyminisztérium a nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.

Ha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető.

Nincs, minden foglalkozáson részt kell venni!

Nem, a jelentkező ebben az esetben feltáró foglalkozás nélkül kerül besorolásra a III. programba.

Utánképzési programon való részvétel elmulasztása esetén a távolmaradás kimentésének nincs helye.

 • internetes bankkártyás fizetéssel, az elektronikus ügyintézés keretében
 • átutalással, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003- 21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel az elektronikus ügyintézési felületen kitöltött jelentkezési lapon található vagy személyes ügyintézés esetén az ügyintézőtől kapott ügy azonosítót!
 • bankkártyás fizetéssel a személyes ügyintézés keretében
 • készpénzátutalási megbízásos (sárga csekkes) fizetéssel a személyes ügyintézés keretében kapott csekk felhasználásával

Fontos változás, hogy szeptembertől a KAV összes kirendeltségén megszűnik a készpénzbefizetési lehetőség!
 

Az utánképzésre önkéntesen jelentkező személyeket feltáró foglalkozás nélkül a III. programba (a közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás) sorolják be.

A feltárás eredményeképpen egy vagy kettő program kerül kijelölésre.

Nem lehet, minden esetben személyes megjelenésre van szükség.

Csak abban az esetben, ha az I. vagy II. program került kijelölésre. Előbbi esetben elméleti, utóbbiban gyakorlati (forgalmi) vizsgát kell tenni, mindkét esetben abból a kategóriából (feltéve, ha rendelkezett azzal a vezetési jogosultsággal), amelynek vezetése során az eltiltást okozó cselekményt elkövette.

Az elektronikus ügyintézési felületen történt regisztrációt követően, a „Pénzügyek/Befizetések” menüpontban láthatók a beérkezett befizetések és azok felhasználása, illetve személyesen is érdeklődhet a Vizsgaközpont kirendeltségein!

A nyilvántartott pontok száma ismételt önkéntes utánképzéssel, az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül nem csökkenthető!

Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díjának megfizetése után

 • a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán, személyesen,
 • vagy internetes regisztráció után a HAMAROSAN publikálásra kerülő e-kapu felületen.

kérhet vizsgaidőpontot.

Gyakorlati pótvizsga esetén személyesen csak az az oktatóval történt egyeztetést követően, vagy az oktató jelenlétében érdemes pótvizsgaidőpontot egyeztetni!
 

Korlátlan számú pótvizsga tehető. Fontos azonban, hogyha a II. programot lezáró gyakorlati vizsga ötször sikertelen és nincsen legalább IV-es kategóriájú alkalmas PÁV véleménye, a következő pótvizsga csak pályaalkalmassági vizsgálat után kísérelhető meg!

Amennyiben az összes kijelölt programot elvégezte és – vizsgakötelezettség esetén – sikeres vizsgát tett, a program(ok) elvégzéséről a Vizsgaközpont elektronikus igazolást küld, valamint az automatikusan rögzítésre kerül a vezetői engedély nyilvántartásban is.

Igen. A jelentkezési beküldését és befogadását követően a kapott ügyszámmal elvégzett regisztrációt követően, SimplePay felületen tudja befizetni a mindenkori pontos összeget (feltárási díj, programdíj, pótvizsgadíj).

Hírek

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke: KÖZÚT,

Igazodva a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez, 2023. december 27. és 2023. december 31. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése...

KÖKÉNY RENDSZERREL KAPCSOLATOS FRISS INFORMÁCIÓK

Címke: KÖZÚT,

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy tervezett karbantartás miatt, 2024. május 13-án 21:30 és 2024. május 14-én 01:00 között a KÖKÉNY rendszer nem lesz elérhető. Megértésüket és türelmüket köszönjük! *** Elérhető a vizsga nélküli GKI képzések ügyvitelének...

MEGJELENT AZ UTÁNKÉPZÉSI FOGLALKOZÁSVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGÉNEK LISTÁJA

Címke: KÖZÚT, UTÁNKÉPZÉS

A Vizsgaközpont májusban felhívással fordult az aktív Utánképzési Foglalkozásvezetőkhöz, elérhetőségi listájuk összeállítása érdekében. Az adatok feldolgozását követően a lista IDE kattintva...

FELHÍVÁS UTÁNKÉPZÉSI FOGLALKOZÁSVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGÉNEK HONLAPON TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRE

Címke: KÖZÚT,

A Vizsgaközpont az aktív utánképzés foglalkozásvezetők elérhetőségi listájának összeállítása...

Az utánképzési programok elvégzésének nehézségei

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Cikkünkben az I. és a II. utánképzési programok célját, menetét, tartalmát, elvégzésük buktatóit és vizsgakövetelményeit foglaltuk össze a Vizsgaközpont szakértőinek segítségével. Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont az...

Közlekedési morál és kultúra az utánképzés tapasztalatai alapján

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A közhiedelem úgy tartja, hogy az utánképzés tulajdonképpen a járművezetői tanfolyam újbóli elvégzése, csak egy kicsit másképp, mint az a vezetői engedély megszerzése előtt történt. Sokan ezért...

Önkéntes utánképzés: évente egyszer csökkenthetők a közlekedési büntetőpontok

Címke: KÖZÚT,

Május 10-től a járművezetők online is lekérdezhetik, hány közlekedési előéleti pontjuk van. Az összpontszám önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenthető, ennek menetét és szabályait...

A megfelelő körültekintés szerepe a biztonságos közlekedésben - 2. rész

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Ezúttal a nagytestű járművek manőverezése során fellépő problémákkal és a tájékozódást akadályozó tényezőkkel foglalkozunk. A témáról szóló cikksorozatunk első részében az...

Soproni kirendeltségünk elköltözött

Címke: KÖZÚT,

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy soproni kirendeltségünk - az Ipar körút 33. szám alól – 2022. április 8-ával új helyre költözött. Új címünk:  9400 Sopron, Kölcsey Ferenc utca 5. (A KAPUVAL SZEMBENI UDVARI ÉPÜLET)   További soproni...

Már nem kötelező a maszk a közlekedési vizsgákon!

Címke: COVID-19, MASZK

Igazodva a járványügyi korlátozások enyhítéséhez, a Vizsgaközpont hatályon kívül helyezi járványügyi szigorítását. Ennek értelmében 2022. március 7-étől nem kötelező a maszk használata a vizsgákon, az utánképzéseken, a vizsgálatokon és ügyfélszolgálati tereinkben. A...

Autósiskola és a vizsgahelyszín kiválasztása

Címke: KAV, KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A döntésnél számos tényezőt kell mérlegelni: költségek, oktatás minősége, helyszín, az oktatók és az iskola hírneve. A Vizsgaközpont szakértője ezek között segít eligazodni. Látott már negyvenezer forintért görögországi nyaralást repülővel meghirdetve? Mert létezik ilyen, de az...

Megalakult a Légügyi Vizsgaközpont

Címke: KAV, ITM, LÉGÜGY

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításának megfelelően az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 2021. július 1-től megkezdte az elméleti légügyi vizsgák szervezésének...

Mi is az a közlekedési előéleti pontrendszer?

Címke: KAV, KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Az előéleti pontrendszer bevezetésére Magyarországon 2000-ben került sor a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, illetve a közúti közlekedés biztonságának javítása céljával.  A pontrendszer jogszabályban leírt szabályszegések elkövetése esetén...

Az utánképzésre jelentkezés menete

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Mi a teendő, ha már bevonták a vezetői engedélyt? Milyen kiadásokkal kell számolni annak visszaszerzése esetén? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. Egy korábbi cikkünkben>> arról írtunk, hogy mi a teendője annak a gépjárművezetőnek, akinek vezetői engedélyét bevonták és akit...

Ügyfélszolgálat: a Komócsy helyett a Petzvál József utcában várjuk az ügyfeleket

Címke: KAV, KÖZÚT

A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. megszüntette a 14. kerület Komócsy utca 17-19. szám alatt található ügyfélszolgálati irodáját. A Pest Megyei Vizsgaszervezési és...

Ön dönt! Iszik vagy vezet?

Címke: KÖZÚT, PÁV, SZAKÉRTŐ

Miért van kiemelt szerepe a prevenciónak az alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés tekintetében? Miért fontos hangsúlyozni ennek veszélyeit? Milyen következményei vannak, ha rosszul oldjuk fel a híres közlekedésbiztonsági szlogenben szereplő dilemmát? A Pályaalkalmassági Igazgatóság...

Elrettentő példák: az ittas vezetés következményei

Címke: PÁV, KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóság pszichológusának írása az „iszik vagy vezet” dilemmájával és az ezzel kapcsolatban hozott rossz döntésekkel foglalkozik. Lüktető életvitelünk szinte megköveteli, hogy naponta vezessünk autót. Ugyanakkor gyakran találkozunk az alkohol...

Húsvét: a pandémia és az ittas vezetés kapcsolata

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A hagyományoknak megfelelően a kereszténység legnagyobb ünnepe alatt nő az alkoholfogyasztás, ezért érdemes áttekinteni, hogy mi várható az utakon és milyen következményekkel jár az ittas vezetés. 2020 elején egy új veszéllyel szembesült a világ: az új koronavírussal. A 2000-es években...

Hogyan hat a folyamatban lévő utánképzésre egy újabb közlekedési szabálysértés?

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Áttekintjük azokat az eseteket, amikor az érintett a már megkezdett folyamat alatt követ el olyan újabb...

A védelmi intézkedések enyhítése után folytatódhatnak a közlekedési vizsgák

Címke: KAV,

Nincs kitűzött időpontja, hogy mikor indítja újra tevékenységét a Vizsgaközpont. A társaság ezt a járványügyi védelmi intézkedések enyhítéséhez, illetve az erről szóló jogszabályok...

A megfelelő körültekintés szerepe a biztonságos közlekedésben

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A térbeli tájékozódás alapjaival, a mozgásérzékelés szerepével, a sebesség- és távolságbecslés fontosságával, valamint az információszerzést gátoló tényezőkkel foglalkozik kollégánk alábbi...

Koronavírus: Ideiglenesen leállnak a vizsgák és az utánképzések a Vizsgaközpontban

Címke: KAV,

A kormány által hozott új védelmi intézkedésekkel összhangban a KAV Közlekedési Alkalmassági és...

A Vizsgaközpont felmérést készít az autósiskolák körében

Címke: KAV, KÖZÚT, ITM

Az online kérdőíves kutatás célja, hogy a társaság részletes képet kapjon arról, hogyan érintette az autósiskolákat és a szakoktatókat a vészhelyzet miatti két hónapos tavaszi leállás. A...

Nem nőtt a várakozási idő a közlekedési vizsgákra

Címke: KAV, ITM, KÖZÚT

A tízezret közelíti a vizsgaszervezési tevékenység május 11-i újraindulása óta országszerte valamilyen kategóriában közlekedési vizsgát tevők száma. Bár a résztvevők csak korlátozott számban jelenhetnek meg a helyszíneken, a veszélyhelyzet előtti időszakhoz képest nem nőtt a...

Koronavírus: vidéken újraindulnak a közlekedési vizsgák

Címke: KAV, ITM

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyével 2020. május 6-tól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák és utánképzések. Az intézkedés a...

Minisztériumi külön engedéllyel esett át alkalmassági vizsgálaton öt mentőjelölt

Címke: PÁV, ITM

A közlekedési vizsgákat a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban 2020. március 19-i...

Koronavírus: Ideiglenesen leállnak a vizsgák és az utánképzések a Vizsgaközpontban

Címke: KAV, ITM

A koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében, a járványügyi...

Gördülékenyebbé vált a járművezetői vizsgáztatás a közlekedési vizsgaközpont felállításával

Címke: KAV, ITM

Jelentősen és tartósan csökkent a várakozás a járművezetői vizsgákra a Közlekedési Alkalmassági...