Oldalak

Pályaalkalmassági Vizsgálat

Magyarországon a közúti járművezetők közlekedéspszichológiai vizsgálatát 1978-től végezzük a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál, illetve jogelődeinél. Ez idő alatt igen nagy szakmai tapasztalat és ismeretek birtokában tudtuk...

Jelentkezés PÁV vizsgálatra

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az e-kapu rendszerén keresztül is tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra. Az aktuális díjakról a Pályaalkalmassági Vizsgálat Díjtáblázat oldalon >> tájékozódhat. Felhívjuk figyelmét,...

Felülvizsgálati kérelem

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a gépjárművezető a pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vizsgaközpontnál kezdeményezheti a pályaalkalmassági...

Igazolás kiállítása

A minősítést igazoló pályaalkalmassági véleményt a Pályaalkalmassági Igazgatóság az 1978. április 1-jét követően megszerzett PÁV minősítések eredményéről a pályaalkalmassági nyilvántartás alapján, díj ellenében, a hatályos 444/2017.(XII.27.) Korm. rendelet 3. § (3)...

Elérhetőségek

A Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatóság elérhetőségei CÍM: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. TELEFON: +36-1-510-0101 FAX: +36-1-814-1861 E-MAIL: pavig@kavk.hu Ügyfélfogadási idő Hétfő: 09:00-12:00, 13:00-15:00 Kedd: 09:00-12:00 Szerda: nincs...

Pályaalkalmassági Vizsgálat Ügyfélszolgálat

Elérhetőségek Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Telefon: +36-1-814-1800 / +36-1-510-0101 E-mail cím: pav@kavk.hu Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vajdahunyad utca 45. sz. alatti ügyfélszolgálatunkon, a PÁV díjak befizetésekor biztosított a bankkártyás fizetési...

Dokumentumtár

Adatlap pályaalkalmassági vélemény pótlásához
Feltöltve/módosítva:2021-02-24 15:08PÁV
Felülvizsgálati kérelem
Feltöltve/módosítva:2022-06-27 11:31PÁV

GYAKORI KÉRDÉSEK

A közlekedési magatartást tágabban kell értelmezni, mint a vezetni tudást. Ez utóbbi inkább képességeinktől függ, míg a közlekedésben egész személyiségünkkel veszünk részt. Ezért fontos, hogy az alkalmasságot kizáró okok feltárása ne csak a képességek vizsgálatára korlátozódjon. 2004 óta alkalmazzuk a pályaalkalmassági vizsgálatokban az osztrák Közlekedésbiztonsági Tanács (Kuratorium für Verkehrssicherheit) által kifejlesztett ART2020 vizsgáló berendezést, mely a közlekedéspszichológiai tesztrendszereknek egy új generációja. Az eljárás kidolgozásakor és továbbfejlesztésekor az osztrák szakemberek arra törekedtek, hogy egy-egy tesztmutatóhoz (pl. figyelem, tájékozódás, szenzomotoros koordináció, reaktív terhelhetőség) meghatározott vezetői viselkedéseket (pl. körültekintés, sávváltás, sebesség megválasztása, elsőbbségadás) rendeljenek hozzá. A vezetői viselkedés megfigyelésére egy oktató autóban, a viselkedést megfigyelő vizsgáló és egy autóvezető-oktató kíséretében került sor. Emellett a jármű egy műszeres vezetői viselkedés-elemző eszközrendszerrel volt fölszerelve. A vizsgálat kb. 1,5 órát tartott, egy autópályát, országutat és városi vezetést tartalmazó standardizált útszakaszon. Az így kapott valós viselkedési adatok, valamint az ART2020 teszteredmények statisztikai feldolgozása jelentős összefüggéseket állapított meg. A képesség-és személyiségvizsgálatok során feltárt hiányosságok (pl. a figyelmetlenségből vagy lassú reakcióidőből eredő bizonytalan, hibás döntések stb.) együtt jártak a valós közlekedési helyzetben megfigyelt balesetveszélyes magatartással.

Jelentkezni internetes felületen, személyesen vagy írásban lehet.

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az ekapu rendszerén keresztül (itt: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezésnek ezt a módját választja, legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással be kell fizetnie a díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett

11711003-21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosítószámot. Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, amelyről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld.

A jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el Általános tájékoztatónkat!

Amennyiben nem ezt a jelentkezési módot választja, a „Letölthető nyomtatványok” menüpontban található „Jelentkezési lap”-ot kitöltve, aláírva postán vagy személyesen nyújthatja be. A jelentkezés regisztrálása után  tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről. A díj befizetéséhez szükséges csekket a vizsgálat napján kapja meg.

A jelentkezés előfeltétele a 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény megléte.

Az I. és II. alkalmassági kategóriára való jelentkezés esetén két éve folyamatosan hatályos vezetői engedély megléte szükséges.

Az ART2020 képességvizsgálati műszert ugyan számítógép vezérli, a feladatok azonban nem hasonlítanak a számítógépes játékokhoz. A program audiovizuálisan mutatja be az egyes feladatokat és gyakoroltatja, mielőtt mérni kezdi a teljesítményét. Ezért előre gyakorolni bármilyen más műszerrel vagy számítógépes játékkal felesleges. Hangsúlyozzuk, hogy az alkalmasság megítélése nem korlátozódik csupán a képességvizsgálatok eredményeire.
Előfordul, hogy bizonyos képességei gyengébbek, vagy azzal a gondolattal végzi a feladatot, hogy értelmetlennek tartja. Ilyenkor érezheti úgy, hogy lehetetlen jól megcsinálni. Különösen ez utóbbi beállítódás akadályozhatja abban, hogy olyan színvonalon teljesítsen, mint amilyenre egyébként képes lenne. A vizsgált személyek többsége a kívánt színvonalon tudja a feladatokat végrehajtani.

PÁV II. alkalmassági kategória megléte szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz) vagy személygépkocsi vezetéséhez. A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a Vizsgaközponthoz kell benyújtani, ahol a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére elvégzik. 
II-es pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül - a külön jogszabályban foglaltak alapján - kezdő vezetőnek.

A felülvizsgálati eljárás során legtöbbször új vizsgálatra kerül sor, melynek eredményei alapján a másodfokú bizottság a gépjárművezető számára kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb, illetve az elsőfokú pályaalkalmassági véleménnyel megegyező döntést hozhat. Amennyiben Ön úgy érzi, jobb teljesítményre képes, mint az első vizsgálat alkalmával, érdemes megfontolnia, hogy kezdeményezi-e az elsőfokú vélemény felülvizsgálatát.
Az alkalmasság nem feltétlenül korfüggő, de természetesen az életkor befolyással bír a képességekre. Mind a fiatalabb, mind az idősebb gépjárművezetők között lehetnek gyengébb képességűek, ill. rendelkezhetnek olyan személyiségjegyekkel, melyek kizárják az alkalmas minősítés lehetőségét.
A vizsgálat műszeres képességvizsgálatokból, pszichológiai tesztekből, valamint egy - a közlekedési előéletre kiterjedő - pszichológussal folytatott személyes beszélgetésből áll.
Egy közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálat, melynek az a célja, hogy feltárja a vizsgált személynél van-e kizáró oka annak, hogy egy meghatározott gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. A vizsgálat kiterjed mindazokra a képességekre és személyiségvonásokra, melyek a biztonságos közlekedési magatartást befolyásolják. Ilyen vizsgálatokat több európai országban is végeznek (pl. Ausztria, Németország, Svájc), ahol szintén rendeletek írják elő, hogy a közlekedéspszichológiai teszteljárások legyenek alkalmasak a közúti forgalomban tanúsított valós viselkedés bejóslására.
A gépjárművezetői tevékenység többféle tevékenységformát foglal magába, mint pl. áruszállítás, személyszállítás, vagy megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetése, melyekben más-más elvárásoknak kell megfelelniük a gépjárművezetőknek a balesetmentes vezetés érdekében. Más típusú vezetést (vezetőt) kíván a mentőgépjármű vezetése, vagy a távolsági busz vezetése. Sokszor mindkét kívánalomnak megfelel valaki, de olykor csak az egyik, vagy a másik tevékenységfajta végzésére alkalmas. Ezért vannak a különböző PÁV kategóriák.

Az elsőfokú pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a vélemény felülvizsgálatát. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet, az elsőfokú pályaalkalmassági véleményben foglaltak az irányadók.

Felülvizsgálati kérelmét írásban (aláírással) kell benyújtania a díjbefizetés igazolásával együtt e-mailben (pavig@kavk.hu), személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton, a Vizsgaközpont levelezési címén.

A felülvizsgálati kérelmet indokolni kell.

Felülvizsgálati kérelmét nem köteles a PVI által Önnek átadott/megküldött formanyomtatványon benyújtani, azonban ebben az esetben is írásos kérelmet (melyet a hitelesség érdekében aláírásával lát el) kell benyújtania, melyben fel kell tüntetnie nevét, születési dátumát, a sérelmezett döntés számát, továbbá a felülvizsgálat indokát, valamint azt, hogy a másodfokú vizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri. A másodfokú bizottság a rendelkezésre álló elsőfokú vizsgálati eredmények alapján hozza meg a másodfokú pályaalkalmassági véleményt, illetve amennyiben szükséges újabb vizsgálat lefolytatása, értesíti a gépjárművezetőt a vizsgálat időpontjáról. A másodfokú bizottság dönthet az elsőfokú pályaalkalmassági véleménnyel megegyezően, vagy megváltoztathatja azt.

Ör sikertelen KRESZ vizsga után nem kell PÁV vizsgára menni, elméleti vizsgák esetében nincs ilyen korlátozás.

A gépjárművezető kérelmére a vizsgaközpont nyilvántartása alapján az 1978. április 1-jét követően megszerzett PÁV minősítések eredményéről a hatályos 444/2017.(XII.27.) Kormányrendelet (Korm. rend.) alkalmassági kategóriáinak megfeleltetett új pályaalkalmassági véleményt állít ki. Egyéb esetekben a hatályos Korm. rend. 10. § (2) bekezdése, valamint a 326/2011.(XII.28) Korm. rendelet 30.§  (2) bekezdései az irányadóak.

Nem igaz. Mivel az előzetes pályaalkalmassági vizsgálat az ügyfél kérelmére történik, ezért a vizsgálat csak arra a kategóriára terjed ki, amelyet az ügyfél megjelölt. Tehát ha valaki PÁV 2-es vizsgálatra jelentkezik, és az nem sikerül jól, nem kaphat eredményt PÁV 3-as kategóriában.

Nem igaz. Valójában a belföldi vagy nemzetközi 7,5 t feletti árufuvarozáshoz elegendő a PÁV 3-as kategória. Amennyiben veszélyes áru szállítása (ADR) is a munkakör részét képezi, akkor szükséges megszerezni a PÁV 2-es kategóriát.

Ez attól függ, hogy a jelentkező milyen járművel szeretne majd munkát vállalni.

PÁV II. alkalmassági kategória szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz (a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező), valamint a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetésére.

PÁV III. alkalmassági kategória szükséges a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó közúti közlekedési szolgáltatást, illetve nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény, vezetésére.

Igen, PÁV vizsgálati eredmény hiányában is részt lehet venni gyakorlati vezetés képzésen, de a következő forgalmi vizsgára csak akkor kerülhet sor, ha a vizsgázó a vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.

Hírek

Önbizalmat adhat a PÁV vizsgálat az 5. sikertelen forgalmi vizsga után

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Ha a vizsgázó azonos kategóriában, két éven belül öt alkalommal is sikertelenül kísérli meg letenni a forgalmi vizsgát, akkor a jelenleg érvényes szabályozás szerint a következő vizsgát...

Veszélyhelyzet vége: érdemes odafigyelni a lejáró okmányokra

Címke: KÖZÚT,

Míg a május 31-ig lejáró okmányokra, többek között a vezetői engedélyre és forgalmi engedélyre a hosszabbítás június 30-ig él, addig a június 1. után lejáró okmányokra ugyanez már nem...

Modern ügyfélhívó rendszer a pályaalkalmassági vizsgálatoknál

Címke: KAV, PÁV

A februári tesztüzemet követően március 1-től élesben működik a Vajdahunyad utcai PÁV ügyfélszolgálat új elektronikus ügyfélhívó rendszere. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont...

Minisztériumi külön engedéllyel esett át alkalmassági vizsgálaton öt mentőjelölt

Címke: PÁV, ITM

A közlekedési vizsgákat a járványügyi veszélyhelyzeti rendelkezésekkel összhangban 2020. március 19-i...