Önbizalmat adhat a PÁV vizsgálat az 5. sikertelen forgalmi vizsga után

2022. szeptember 23. péntek

Ha a vizsgázó azonos kategóriában, két éven belül öt alkalommal is sikertelenül kísérli meg letenni a forgalmi vizsgát, akkor a jelenleg érvényes szabályozás szerint a következő vizsgát megelőzően rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton (rendkívüli PÁV) kell részt vennie.

Magyarországon ezt a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII.27.) Kormányrendelet, valamint a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet határozza meg. A vizsgálatra való jelentkezés módjáról az 5. sikertelen forgalmi vizsgán közreműködő vizsgabiztos ad felvilágosítást a vizsgálathoz szükséges tájékoztató és jelentkezési lap átadása mellett. 

A rendkívüli PÁV-ot a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Pályaalkalmassági Vizsgálati Igazgatósága végzi Budapesten, a Vajdahunyad u. 45. szám alatt. Az ügyfélszolgálat elérhetősége itt található.

Felmerülhet a kérdés, hogy van-e létjogosultsága a rendkívüli PÁV-nak ilyenkor? És vajon milyen hatással van ez a tanulóra? A vizsgálatot követően megváltozik-e a gépjárművezető jelölt értékítélete a saját felkészültségét illetően?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen esetekben a rendkívüli PÁV-on alkalmas minősítéssel értékelt tanulók önbizalma erősödik, hiszen a sikertelen forgalmi vizsgák után olyan visszajelzést kapnak, hogy képesek elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket, készségeket. Ennek a megerősítésnek a birtokában a többségük feszültsége érezhetően csökken a következő forgalmi vizsgán, így összességében kijelenthető, hogy az alkalmas minősítéssel záruló vizsgálat pozitív hatással van a tanulókra.

Érzékelhető, hogy nagy részük a rendkívüli PÁV-ot követően motiválttá válik, illetve értékelni és elemezni kezdi az addigi teljesítményét. Mindemellett nem csak a saját felkészültségét veszi számba, hanem újraértékeli a szakoktatóval való viszonyát, a levezetett tan- és vizsgaórákon történteket, valamint az addig elhangzott információkat is. Ennek eredményeként néhányan szakoktatót váltanak, bízva a sikeresebb forgalmi vizsgára való felkészítés lehetőségében. Ez a döntésük többnyire el is éri a célját, de elsősorban nem azért, mert a rendkívüli PÁV-ig az addigi szakoktató hiányosan oktatta volna a tanulót, hanem azért, mert az új szakoktató új lendületet tud adni a képzés során.

Ahhoz, hogy megismerje egymást a tanuló és a szakoktató sokat szükséges gyakorolni, hiszen a tanulók képességei nem egyformák, ebből kifolyólag a sikeres forgalmi vizsgához vezető út is valakinél hosszabb, valakinél rövidebb ideig tart. Aki azonban a rendkívüli PÁV-on alkalmas minősítést kapott, kellő idő- és pénz ráfordításával szinte biztosan eléri a célját, és sikeres forgalmi vizsgát tesz.

A közúti közlekedés veszélyes üzem. A rendkívüli PÁV egyfajta szűrőként is funkcionál, és részben ez adja a létjogosultságát, ugyanis az a vizsgálat által nyer megállapítást, hogy ki az a személy, aki alkalmas, és ki az aki alkalmatlan a közúti járművezetésre.

Több mint 750 ezer közlekedési vizsgaesemény zajlott le 2022 első nyolc hónapjában

Címke: KAV, TIM

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) Nonprofit Kft. munkatársai az év első nyolc hónapjában több mint 750 ezer közlekedési vizsga, vizsgálat és utánképzés lebonyolításában vettek...

Hogyan óvjuk meg gyerekeinket a közlekedési balesetektől?

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A szülő, mint modell által közvetített minta hamar beépül a gyermekek közlekedési magatartásába, ezért nagyon fontos, hogy akár gyalogosként, kerékpárosként vagy autósként egyaránt jó példával...

Közúti B kategóriás járművezetői vizsgabiztosi képzés

Címke: KÖZÚT, VIZSGABIZTOS, TANFOLYAM

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által szervezett szaktanfolyam célja a közúti járművezetők vizsgáztatását végző szakemberek felkészítése. A képzés során a leendő...

Kétnapos vasúti vizsgabiztosi felkészítő

Címke: VASÚT,

A vasúti vizsgabiztos jelölteknek a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételi kérelem beadását megelőzően a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítőn kell részt vennie. A felkészítő két napos. Első...