Mikor kezdjen vezetni tanulni a gyerek?

2022. augusztus 16. kedd

A jogosítvány megszerzésének alsó korhatára nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyermekünk meg is érett arra, hogy autóvezetőként önálló szereplője legyen a közúti forgalomnak. Arra vonatkozóan, hogy mikortól érdemes beíratni őt autóvezetői tanfolyamra, nincs egységes jó válasz, ha csak az nem, hogy akkor, amikor minden tekintetben megérett rá. Cikkünkben ezt a kérdést járjuk körbe.

A 17-20 év körüli korosztály többnyire még szüleivel él, ennek következtében erős a családi kötődés és ritkábbak az önálló döntések. A szülői szerepvállalás nagy felelősséget jelent olyan lényegi kérdésekben, mint például az, hogy mikor engedjék gyermeküket gépjárművezetői tanfolyamra. Ezt a döntést csak képességeik, szemléletmódjuk és céljaik ismeretében lehet kellő megfontoltsággal meghozni.

Fontos, hogy a fiatalok ne kényszer hatására vágjanak bele a képzésbe, saját motiváció hiányában ugyanis a tanulás nem élmény lesz számukra, hanem teher, ami a későbbiek során gátolhatja a pozitív és felelősségteljes vezetői viselkedés kialakulását! Legyen támogató a szülők magatartása abban az esetben is, ha a gyermekük úgy érzi, még nincs itt az ideje az autóvezetésnek!

A képzés folyamán az oktatás a hatékonysága, eredményessége, a haladás üteme alapvetően a tanulótól függ. Természetesen egy jó oktató mindig felkelti a tanuló érdeklődését, élvezetessé teszi a tanórákat, megszeretteti a vezetést, de a kérdésben döntő jelentőséggel bír gyermekünk hozzáállása. Mennyire akar megtanulni a járművel jól közlekedni? Mire képes? Aktív-e? Nyitott-e?

A képzés befejezésének időpontja mindig attól függ, hogy a tanuló elérte-e az úgynevezett vizsgaérettséget. Vagyis rendelkezik-e a kezdő vezetőktől elvárható készségekkel, jártasságokkal, teljesítőképes tudással, amivel képes lesz a gyakorlott vezetők között biztonságosan és magabiztosan irányítani járművét.

Amikor felmerül a kérdés, hogy mikor menjen vizsgázni a jelölt, gyakran nem csak szakmai szempontok érvényesülnek, ugyanis a tanuló önértékelése nem minden esetben tükrözi a valódi vizsgaérettséget. Azokban az esetekben, amikor már kezdőként is szívesen, magabiztosan ülnek a volán mögé a tanulók, gyakran eshetnek abba a tévedésbe, hogy jól is vezetnek. Ez sokszor a hamis illúzió érzetét kelti, hiszen - bár valódi forgalomban vezethetnek - a gyakorlati órákra sok esetben nem a csúcsforgalomban kerül sor.

ÁKÓ ÉS VSM: ELÉRHETŐK 2022 NEGYEDIK NEGYEDÉVÉNEK ADATAI

Címke: KÖZÚT,

A hazai autósiskolák teljesítményét mérő Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) és a Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) legfrissebb értékei táblázatos formában és grafikonok segítségével is...

Kivezetik a papír alapú kedvtelési célú okmányokat

Címke: KAV, HAJÓZÁS

Az intézkedés a 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányokat és a 2016. január 1. előtt kiállított tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányokat érintik. A 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési...

Az utánképzési programok elvégzésének nehézségei

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Cikkünkben az I. és a II. utánképzési programok célját, menetét, tartalmát, elvégzésük buktatóit és vizsgakövetelményeit foglaltuk össze a Vizsgaközpont szakértőinek segítségével. Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont az...

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke:

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez igazodva 2022. december 22. és 2023. január 6. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése is...