Miért hasznos már 14 évesen moped kategóriára vezetői engedélyt szerezni?

2022. május 16. hétfő

A hazai jogszabályok értelmében egy magyar fiatal 14 éves korában „AM” kategóriában vezetői engedélyhez juthat, amellyel segédmotoros kerékpárt, állati erővel vont járművet, valamint a 16. életévét betöltve kerti traktort jogosult vezetni.

Egyesek azt az álláspontot képviselik, hogy egy 14 éves gyerek még éretlen a járművezetésre, nincs meg benne a kellő felelősségtudat, nem képes magára vigyázni. Mások szerint vannak olyan 14 éves fiatalok, akik érettek arra, hogy önállóan közlekedjenek, akár egy motor hajtotta járművel is. Óvodás koruk óta kerékpároznak, motoros családba születtek, szüleik, – ahogy elérte a lábuk a lábtartót – motorral szállították és a közlekedésre nevelték őket. Az ilyen fiatalokat nem szabad megfosztani az önálló járművezetés örömétől.

Ahhoz, hogy valaki segédmotoros kerékpár vezetésére jogosulttá váljon, többféle képzést és vizsgát kell teljesítenie. A KRESZ tanfolyam alatt elsajátítja a közlekedés alapvető szabályait, amelyekkel az általános iskolában érintőlegesen, de kevés óraszámban és nem túl részletesen már találkozott. A tanfolyam végén elméleti vizsgát kell tennie, és amennyiben ezen megfelel, kezdheti a gyakorlati képzést, amely egy járműkezelési vizsgával folytatódik, majd legalább az előírt óraszám levezetése után forgalmi vizsgával zárul. A vezetői engedély kézhez vételéhez azonban ez még nem elegendő, hiszen el kell sajátítania az elsősegély nyújtás alapjait, amelyről szintén vizsga keretében kell számot adnia.

A közlekedési szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogyha egy járművezető fiatalon, már 14 évesen megismerkedik a járművezetés alapjaival, a későbbiekben, amikor magasabb motoros kategóriára vagy személygépkocsi vezetésére szeretne jogosítványt szerezni, könnyebben eleget tud tenni a tanfolyami követelményeinek. Azokhoz a társaihoz képest, akik még nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, előképzettséggel érkezik, kialakult közlekedési gondolkodással és jóval nagyobb tapasztalattal kezdi a tanfolyamot. Korábban megtapasztalja, hogy milyen egy vizsga légköre, melyek az elfogadott viselkedési normák, milyen tudásszint szükséges a sikerhez. Nem hatnak újdonságként számára bizonyos közlekedési helyzetek, jobban eligazodik a forgalomban, képes beleélni magát a többi közlekedő helyzetébe, empatikusabbá válik. Tudja, hogy milyen, amikor két keréken gurulva megérinti a mellette elhaladó jármű menetszele, milyen, amikor arcába csorog az eső vagy vág a szél. Nem felejti el, hogy honnan indult.

Ha a mopedes létben pozitív élményeket szerez, megtanulja tisztelni a technikát, a közlekedési partnereket, megfelelő közlekedési kultúra alakul ki benne.  Nagyon fontos az egymásra épülő tudás. Aki fiatalon belekóstol a vezetésbe, szívesebben fogja elvégezni a további járműkategóriák tanfolyamait és – mintegy végig járva a „ranglétrát” – hivatásos gépkocsivezető válhat belőle. Aki rendelkezik a tudás átadás, a tanítás képességével, kiteljesedhet gépjárművezető szakoktatóként, vagy a közlekedés más területén is végezheti munkáját, nevelve a jövő nemzedékét a balesetmentes közlekedésre.

Mindent egybevetve, az arra érett fiataloknak érdemes minél hamarabb megszerezni az első vezetői engedélyt, amely egy sikeres életpálya első lépése is lehet.

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke:

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez igazodva 2022. december 22. és 2023. január 6. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése is...

Új minisztériumi pályázat képző szervek számára

Címke: TIM,

A Technológiai és Ipari Minisztérium a mai napon pályázatot hirdetetett "járművezetési vészhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezés típus akkreditálására" címmel. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának...

Közlekedési morál és kultúra az utánképzés tapasztalatai alapján

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A közhiedelem úgy tartja, hogy az utánképzés tulajdonképpen a járművezetői tanfolyam újbóli elvégzése, csak egy kicsit másképp, mint az a vezetői engedély megszerzése előtt történt. Sokan ezért...

Az SCVPSZU hatálybaléptetésének elhalasztása

Címke: VASÚT,

A 2016. február 1-jétől hatályos Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása Vasúti Hatóság által VHF/106218-1/2021-ITM szám alatt jóváhagyott 2. számú módosításának hatálybaléptetésére – a 2021. december 10-én megjelent Hivatalos Értesítő 60. számában az...