Megnőtt az igény a szakmai irányítói alapképzés és továbbképzés iránt

2022. október 07. péntek

Összefoglaló az árufuvarozó szakmai irányítói és a személyszállító szakmai irányítói bizonyítványok megszerzésével kapcsolatos aktualitásokról és a vonatkozó Kormányrendelet idei módosításáról.

Bár még egy szűk negyedév hátravan ebből az esztendőből, már biztosan kijelenthető, hogy a szaktanfolyami területen 2022 az árufuvarozó és az autóbuszos személyszállító szakmai irányítók képzéseiről, illetve vizsgáiról szólt. Ez két fő okra vezethető vissza.

Egyrészt éppen tíz évvel ezelőtt indult el a 261/2011. (XII. 7.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a szakmai irányítók továbbképzése (a rendelet neve: A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról).

Ennek egyik bekezdése (10. § (7)) szerint: A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak - a tíz évnél nem régebben kiállított - továbbképzési igazolással együtt érvényes.

A továbbképzést elsők között elvégzők továbbképzési igazolása tehát lassan túllépi a megadott intervallumot, így a szakmai alkalmasság közlekedési hatóság előtt való igazolására újabb továbbképzési igazolás megszerzése szükséges az eredeti alapképesítést igazoló bizonyítvány mellé.

A másik ok pedig a hivatkozott Kormányrendelet (3. § (1) bekezdés a) pont) idei változása. Az alábbiakban a szóban forgó szövegrész korábbi és megváltozott verziója olvasható:

(1) A korábbi állapot: „Magyarország területén belföldi forgalomban 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel végezhető”.

(2) A 2022. május 21-től hatályos állapot: „Magyarország területén belföldi forgalomban 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel végezhető”.

A közúti árutovábbítási tevékenységet a vállalkozás székhelye szerint területileg illetékes közlekedési hatóság engedélyezi (Kormányhivatal). Az engedély kiadásának az egyik feltétele a szakmai alkalmasság igazolása, amely megfelelő szakmai irányító alkalmazása útján biztosított. A szakmai irányító a szakmai alkalmasságot a képesítést igazoló bizonyítvánnyal támaszthatja alá.

A fentieknek megfelelően már év elejétől kezdődően igencsak megnövekedett igény mutatkozott mind a szakmai irányítói alapképzés, mind a szakmai irányítói továbbképzés iránt. A tanfolyamokat a képző szervek (autósiskolák) indítják, a vizsgáztatást pedig a Vizsgaközpont látja el. Az év első 8 hónapjában mintegy háromszor annyi képesítést szereztek már a vizsgázók, mint a teljes 2021-es évben.

A szakmai irányítói alapvizsga 3 fő részből tevődik össze:

  1. számítógépes elméleti vizsga (árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítója esetén 6 vizsgatárgy, autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítója esetén 5 vizsgatárgy),
  2. esettanulmány (válaszadás esszé formájában),
  3. szóbeli vizsga (árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítója esetén 6 vizsgatárgy, autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányítója esetén 5 vizsgatárgy).

A szakmai irányító továbbképzési vizsga keretében nincs szóbeli vizsga, csak az a. és b. pont szerinti vizsgatárgyakat kell teljesíteni. A továbbképzés a szabályozásban időközben bekövetkezett változásokra fókuszál és az ismeretek felfrissítése a célja. 

Fontos feltétel, hogy a sikeres vizsgához minden vizsgarészből legalább a megszerezhető pontok 50 százalékát kell elérni, de a teljes vizsga csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha a maximálisan megszerezhető pontok legalább 60 százalékát elérte a vizsgázó:

  1. árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító alapképesítése esetén az elérhető maximális pontszám 360 pont, annak 60 %-a 216 pont,
  2. autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító alapképesítése esetén az elérhető maximális pontszám 300 pont, annak 60 %-a 180 pont,
  3. árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányító továbbképzése esetén az elérhető maximális pontszám 240 pont, annak 60 %-a 144 pont,
  4. autóbuszos személyszállító-vállalkozás szakmai irányító továbbképzése esetén az elérhető maximális pontszám 200 pont, annak 60 %-a 120 pont.

A Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése alapján sikertelen vizsga esetében a vizsgázó a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát tehet.

A sikeres képesítésről a Vizsgaközpont nemzetközileg elismert, az Európai Uniós mintának megfelelő szakmai irányítói bizonyítványt ad ki. A bizonyítvánnyal / bizonyítványokkal (alapképesítési, vagy tíz évnél régebbi alapképesítés esetén alapképesítési + tíz évnél nem régebbi továbbképzési) az engedélyezési eljárás során a közlekedési hatóság előtt igazolható a szakmai alkalmasság követelményének való megfelelés.

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke:

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez igazodva 2022. december 22. és 2023. január 6. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése is...

Új minisztériumi pályázat képző szervek számára

Címke: TIM,

A Technológiai és Ipari Minisztérium a mai napon pályázatot hirdetetett "járművezetési vészhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezés típus akkreditálására" címmel. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának...

Közlekedési morál és kultúra az utánképzés tapasztalatai alapján

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A közhiedelem úgy tartja, hogy az utánképzés tulajdonképpen a járművezetői tanfolyam újbóli elvégzése, csak egy kicsit másképp, mint az a vezetői engedély megszerzése előtt történt. Sokan ezért...

Az SCVPSZU hatálybaléptetésének elhalasztása

Címke: VASÚT,

A 2016. február 1-jétől hatályos Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása Vasúti Hatóság által VHF/106218-1/2021-ITM szám alatt jóváhagyott 2. számú módosításának hatálybaléptetésére – a 2021. december 10-én megjelent Hivatalos Értesítő 60. számában az...