Fogalommagyarázat: veszélyeztetés, akadályozás és zavarás

2022. június 27. hétfő

A KRESZ gyakran használja a címben szereplő három fogalmat, pontos definíciójukat azonban nem adja meg. Cikkünkben ezt pótoljuk.

A közlekedési szakemberek megfogalmazása szerint „A közlekedés célja a helyzetváltoztatás, a térbeli távolságok legyőzése.” Közlekedés nélkül már nem is működne a világ, de hogyan közlekedjünk helyesen?

Elsőbbségem van … Sokszor halljuk ezt a kifejezést? De mi is az az elsőbbség? És hogyan illeszkedik ehhez a veszélyeztetés, akadályozás, zavarás fogalom hármasa

Bár a KRESZ nem határozza meg ezeknek a jelentését, mégis több helyen használja őket. Azért, hogy értelmezhetőek legyenek ezek az „íratlan” fogalmak, az alábbiakban hétköznapi nyelven megadjuk definíciójukat:

  • veszélyeztetés: a közlekedés más résztvevőjét hirtelen irányváltoztatásra, hirtelen fékezésre kényszeríteni,
  • akadályozás: továbbhaladásában gátolni a többieket,
  • zavarás: sebességének, haladási irányának megváltoztatására kényszeríteni a másik jármű vezetőjét.

A KRESZ a fenti fogalmak felhasználásával így rendelkezik a közlekedésről: „Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.”

Szóval úgy kell közlekednünk, hogy a többieket – lehetőség szerint – hirtelen mozdulatokra ne kényszerítsük! Adódhat azonban olyan helyzet, amikor kénytelenek vagyunk olyat tenni, amit alapvetően nem is akarunk. Például akkor, amikor váratlanul egy gyermek szalad elénk az úttestre. Erre erős fékezéssel és gyors kormánymozdulattal reagálunk, amivel más közlekedőket hirtelen mozdulatra, irányváltoztatásra kényszerítünk.

Akadályozás? Engem senki ne akadályozzon! Sokszor halljuk ezt. De hogy tud az ember kikanyarodni péntek délután egy kis utcából a Rákóczi útra úgy, hogy valaki nem áll meg. Vagy hogy tud egy rövid helyre tolatva beállni, ha a közlekedők közül nem segít és nem áll meg? Igen, ezekben az átlagos helyzetekben akadályozni fogjuk a többieket.

És a zavarás? Maradva az előző akadályozásnál említett eseteknél, ha nem állnak meg a többiek, és csak lassítanak, már akkor is a zavarás esetéről beszélhetünk.

Összerakva az előző gondolatokat, az elsőbbség továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben. Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására.

Szóval vigyázzunk egymásra, segítsük a többi közlekedőt, és ne tekintsük játszótérnek a közutat!

ÁKÓ ÉS VSM: ELÉRHETŐK 2022 NEGYEDIK NEGYEDÉVÉNEK ADATAI

Címke: KÖZÚT,

A hazai autósiskolák teljesítményét mérő Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ) és a Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) legfrissebb értékei táblázatos formában és grafikonok segítségével is...

Kivezetik a papír alapú kedvtelési célú okmányokat

Címke: KAV, HAJÓZÁS

Az intézkedés a 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányokat és a 2016. január 1. előtt kiállított tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányokat érintik. A 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési...

Az utánképzési programok elvégzésének nehézségei

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

Cikkünkben az I. és a II. utánképzési programok célját, menetét, tartalmát, elvégzésük buktatóit és vizsgakövetelményeit foglaltuk össze a Vizsgaközpont szakértőinek segítségével. Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont az...

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke:

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez igazodva 2022. december 22. és 2023. január 6. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése is...