Átalakul a belvízi hivatásos hajós képesítések megszerzésének folyamata

2022. április 19. kedd

A vonatkozó uniós irányelvhez és jogszabályokhoz való igazodás érdekében 2022. április 19-én jelentős változások lépnek életbe a belvízi hivatásos hajózási képesítések magyarországi megszerzése, az okmányok tartalma és kialakítása, valamint a kapcsolódó eljárások terén.

A belvízi hajózásban szolgálatot teljesítő személyzet szakmai képesítésének harmonizációját és a képesítések unión belüli kölcsönös elismerésének biztosítását szolgálja az az irányelv, amelyet az Európai Parlament és az Európai Tanács még 2017-ben fogadott el (2017/2397). Az irányelv rendelkezéseit a 2022. április 19-én megjelent ITM rendeletek (A hivatásos hajós képesítésekről (12/2022. (IV. 14.)) / A hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (13/2022. (IV. 14.)) ültetik a magyar jogrendszerbe. Ennek hatálya kizárólag a belvízi/ hajózásban hivatásos szolgálatot teljesítőkre vonatkozik, vagyis nem terjed ki a sportolási vagy kedvtelési céllal hajózókra, valamint a fegyveres erők, a rendvédelmi erők, a polgári védelmiszervezetek, a vízügyi igazgatóságok, a tűzoltóság és más sürgősségi segélyszolgálatok által használt vízi járművek üzemeltetőire.

A változások több területet is érintenek. Elsőként kell említeni, hogy módosul a belvízi hivatásos képesítések megszerzésének folyamata. Ennek egyik vetülete, hogy az uniós irányelvnek megfelelően új képesítési szinteket vezetnek be (kezdő, üzemeltetési, irányítási). Másik vetülete, hogy a képesítések megszerzésének eljárása és a hajósok egészségi alkalmassági vizsgálata innentől fogva az unió által előírt követelményrendszer alapján zajlik. Lényeges változás az is, hogy egységessé válik a gyakorlati vizsgák tartalma és lebonyolítása.

A rendelet hatályba lépésével módosul a képesítéseket igazoló és a hajózási szolgálat ellátása során vezetett okmányok (pl. hajós szolgálati könyv, hajónapló) tartalma, illetve kialakítása, valamint új okmányfajták bevezetésére is sor kerül. Ezek közé tartozik például a hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványa. A módosított és az új okmányok kiállítását a továbbiakban is a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. végzi.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabályi módosítások kihirdetése előtt kiállított „A” és „B” kategóriájú hajóvezető, a kishajóvezető „A” és a révész „A” képesítő okmányok az adatokban bekövetkező változásig, érvényességük kiterjesztéséig vagy lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17-ig maradnak hatályosak (a rajtuk feltüntetett korlátozások figyelembevétele mellett). Ezeket az okmánytípusokat a rendelet hatályba lépése után már nem lehet kiállítani.

MA ESTE RÖVID IDEIG A KÖKÉNY RENDSZER NEM LESZ ELÉRHETŐ

Címke: KÖKÉNY,

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy április 5-én, pénteken 21:00 és 21:30 között a KÖKÉNY rendszer tervezett karbantartása zajlik, amely időtartartam alatt a rendszer nem lesz...

VASÚTI VIZSGABIZTOSI FELKÉSZÍTŐ - 2024

Címke: VASÚT,

A vasúti vizsgabiztos jelölteknek a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételi kérelem beadását megelőzően a Vasúti Vizsgabiztosi és Ellenőrzési Osztály által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló, két napos felkészítőn kell részt venniük. Első...

ÁTMENETI SZÜNET A VASÚTI ÜGYFÉLFOGADÁSBAN

Címke: VASÚT,

2024. március 26-án 11:00 után az ügyfélfogadás szünetel a Vasúti Vizsgaközpontban (az érintett helyszín: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.). A Vasúti Vizsgaközpont ügyfélszolgálatának félfogadási ideje az alábbi oldalon érhető el: https://vizsgakozpont.hu/vasut/elerhetosegek ...

Tájékoztató egyes vasúti időszakos vizsgák módszertanának változásáról

Címke: VASÚT,

2024. május 2-ától az alábbiakban felsorolt vasúti időszakos vizsgák számítógépes tesztvizsga formájában valósulnak meg: Nem járművezető infrastruktúra vizsgák, a következő...