Átalakul a belvízi hivatásos hajós képesítések megszerzésének folyamata

2022. április 19. kedd

A vonatkozó uniós irányelvhez és jogszabályokhoz való igazodás érdekében 2022. április 19-én jelentős változások lépnek életbe a belvízi hivatásos hajózási képesítések magyarországi megszerzése, az okmányok tartalma és kialakítása, valamint a kapcsolódó eljárások terén.

A belvízi hajózásban szolgálatot teljesítő személyzet szakmai képesítésének harmonizációját és a képesítések unión belüli kölcsönös elismerésének biztosítását szolgálja az az irányelv, amelyet az Európai Parlament és az Európai Tanács még 2017-ben fogadott el (2017/2397). Az irányelv rendelkezéseit a 2022. április 19-én megjelent ITM rendeletek (A hivatásos hajós képesítésekről (12/2022. (IV. 14.)) / A hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról (13/2022. (IV. 14.)) ültetik a magyar jogrendszerbe. Ennek hatálya kizárólag a belvízi/ hajózásban hivatásos szolgálatot teljesítőkre vonatkozik, vagyis nem terjed ki a sportolási vagy kedvtelési céllal hajózókra, valamint a fegyveres erők, a rendvédelmi erők, a polgári védelmiszervezetek, a vízügyi igazgatóságok, a tűzoltóság és más sürgősségi segélyszolgálatok által használt vízi járművek üzemeltetőire.

A változások több területet is érintenek. Elsőként kell említeni, hogy módosul a belvízi hivatásos képesítések megszerzésének folyamata. Ennek egyik vetülete, hogy az uniós irányelvnek megfelelően új képesítési szinteket vezetnek be (kezdő, üzemeltetési, irányítási). Másik vetülete, hogy a képesítések megszerzésének eljárása és a hajósok egészségi alkalmassági vizsgálata innentől fogva az unió által előírt követelményrendszer alapján zajlik. Lényeges változás az is, hogy egységessé válik a gyakorlati vizsgák tartalma és lebonyolítása.

A rendelet hatályba lépésével módosul a képesítéseket igazoló és a hajózási szolgálat ellátása során vezetett okmányok (pl. hajós szolgálati könyv, hajónapló) tartalma, illetve kialakítása, valamint új okmányfajták bevezetésére is sor kerül. Ezek közé tartozik például a hajóvezetők uniós képesítő bizonyítványa. A módosított és az új okmányok kiállítását a továbbiakban is a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. végzi.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabályi módosítások kihirdetése előtt kiállított „A” és „B” kategóriájú hajóvezető, a kishajóvezető „A” és a révész „A” képesítő okmányok az adatokban bekövetkező változásig, érvényességük kiterjesztéséig vagy lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17-ig maradnak hatályosak (a rajtuk feltüntetett korlátozások figyelembevétele mellett). Ezeket az okmánytípusokat a rendelet hatályba lépése után már nem lehet kiállítani.

A közlekedési vizsgák is leállnak a közigazgatási szünet idejére

Címke:

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez igazodva 2022. december 22. és 2023. január 6. között a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. működése is...

Új minisztériumi pályázat képző szervek számára

Címke: TIM,

A Technológiai és Ipari Minisztérium a mai napon pályázatot hirdetetett "járművezetési vészhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátor berendezés típus akkreditálására" címmel. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának...

Közlekedési morál és kultúra az utánképzés tapasztalatai alapján

Címke: KÖZÚT, SZAKÉRTŐ

A közhiedelem úgy tartja, hogy az utánképzés tulajdonképpen a járművezetői tanfolyam újbóli elvégzése, csak egy kicsit másképp, mint az a vezetői engedély megszerzése előtt történt. Sokan ezért...

Az SCVPSZU hatálybaléptetésének elhalasztása

Címke: VASÚT,

A 2016. február 1-jétől hatályos Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása Vasúti Hatóság által VHF/106218-1/2021-ITM szám alatt jóváhagyott 2. számú módosításának hatálybaléptetésére – a 2021. december 10-én megjelent Hivatalos Értesítő 60. számában az...