TANULÓMATRÓZ (UNIÓS)

A gyakornok és a tanulómatróz képesítést azonos szintűnek kell tekinteni.

A hajós szolgálati könyvbe a tanulómatróz képesítés bejegyzése iránti kérelmet a Vizsgaközpont akkor teljesíti, ha a kérelmező legalább a 15. életévét betöltötte és tanulószerződést írt alá, amely a hajózási hatóság által jóváhagyott képzési program teljesítését írja elő.

Képesítés bejegyzése a szolgálati könyvbe >>