KÉPESÍTETT MATRÓZ (UNIÓS)

A képesített matróz képesítéssel minden olyan belvízi vízi járművön, amelynek hajóbizonyítványában a személyzet összetételét meghatározó pontban szerepel matróz vagy képesített matróz munkakör, az e képesítéssel ellátható.

A képesített matróz képesítés megadásának minimumkövetelményei

Uniós képesített matróz képesítő bizonyítvány annak részére állítható ki, aki:

  • legalább 180 nap hajózási idővel rendelkezik, és ezt a hajózási időt uniós matrózként töltött szolgálat végzéséhez szükséges képesítés birtokában szerezte, vagy
  • olyan, a hajózási hatóság által jóváhagyott, legalább három év időtartamú, jóváhagyott képzési programot végzett el, amely az üzemeltetési szintű feladatok tekintetében a kompetenciákra vonatkozóan a hivatásos hajós képesítésekről szóló 12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 3. mellékletében meghatározott követelményeken alapult, és legalább 270 nap hajózási idővel rendelkezik.


Képesített matróz képesítés uniós képesített matróz képesítésre cserélése:

A 2022. január 18. előtt megszerzett képesített matróz képesítés helyett akkor jegyezhető be a hajós szolgálati könyvbe uniós képesített matróz képesítés, ha a kérelmező rendelkezik legalább 900 nap hajózási idővel, amelyből legalább 540 napot belvízi hajózásban töltött.

A minimális hajózási idő helyett legfeljebb 360 nap hajózási idővel kevesebb időt is el kell fogadni, ha a kérelmező olyan képzés sikeres elvégzését igazoló okirattal rendelkezik, amelyet a hajózási hatóság elismert, és amely igazolja, hogy a kérelmező egy gyakorlati navigációs munkát is magában foglaló speciális belvízi hajózási képzést végzett el. Az elfogadható kevesebb idő mértéke legfeljebb a speciális képzés időtartamának megfelelő lehet. Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett gyakorlatszerzésre fordított időt el kell fogadni.

A hajós szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a hajózási hatóság nyilvántartásába bevezették.

A képesített matróz uniós képesítés hajós szolgálati könyvebe történő bejegyzéséhez szükséges egészségi alkalmasság, a belvízi hajósok vizsgálatára jogosult orvos által kiállított érvényes orvosi igazolással igazolható. Az orvosi igazolás keltezése nem lehet korábbi, mint az uniós képesítő bizonyítvány kérelmezését megelőző három hónap.
A képesített matróz képesítés időbeli hatálya az előírt következő orvosi vizsgálat napjáig tart.

Képzőszervek >>
Vizsgadíjak >>

Képesítés bejegyzése a szolgálati könyvbe >>