Egészségi alkalmasság bejegyzése hajós szolgálati könyvbe (HSZK)

A 2022. április 19-én hatályba lépett jogszabályi előírás változások* következtében, az egészségi alkalmasság adatai a továbbiakban nem kerülnek bejegyzésre a hajós szolgálati könyvbe.

A vizsgálatot végző orvos által kiállított egészségi alkalmasság igazolást, a szolgálat ellátása során a hajózási szolgálatot ellátó személynek, a hajón magánál kell tartania.

*(a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022 (IV. 14.) ITM rendelet 18. §-a módosította a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet 7. § (3) bekezdését, valamint ugyanezen ITM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyeztet a GKM-ESZCSM rendeket 7. § (4) bekezdés a) pontját)