BELVÍZI HAJÓZÁSI RÁDIÓTELEFON KEZELŐ

A vizsgatárgy megnevezése: Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő

Vizsga típusa: Feleltválasztós tesztvizsga

A tesztlap 16 feleletválasztós tesztkérdést tartalmaz.

  • A tesztkérdések helyes megválaszolása kérdésenként 1 pontot ér. Helyes válaszadásnak számít, ha a kérdésekhez tartozó válaszok közül a helyes választ adó válaszlehetőség kerül a tesztlapon megjelölésre.
  • A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 16 kérdésből legalább 12 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A vizsga a kérdések megismerésétől számítva, legfeljebb 16 percig tart.

A vizsgán segédeszköz nem használható.

VIZSGAKÉRDÉSEK >>