A TENGERI JELLEGŰNEK MINŐSÍTETT BELVÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ HAJÓZÁSRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY (VONALVIZSGA III.) VIZSGATEMATIKA ÉS KÉRDÉSBANK

A vizsga feleletválasztós tesztvizsga tárgyból és a szóbeli vizsgatárgyból áll.

Tengeri navigációs elméleti ismeretek (tesztvizsga)

A tesztlapon 24 kérdés szerepel. A kérdésekre adható válaszlehetőségek közül ki kell választani a helyes választ.

A tesztvizsga a kérdések megismerésétől számított 24 percig tart.

A vizsgatárgy sikeres minősítést (M) kap, ha a 24 kérdésből legalább 18 esetében a helyes választ jelöli meg a vizsgázó.

A feleletválasztós tesztvizsgán segédeszköz használata tilos.

TESZTKÉRDÉSEK 

A fenti linken lévő tömörített mappát a saját meghajtóra kell kicsomagolni, ahhoz, hogy a képekhez tartozó linkek működjenek, egyéb esetben a mappából is megnyithatóak a képek. A kérdések eléréséhez a 01_Tengeri navigációs elméleti ismeretek.xls fájlt kell megnyitni.

Szóbeli vizsga sikeres tesztvizsgát követően tehető.

Tengeri navigációs gyakorlati ismeretek (szóbeli vizsga)

A vizsga előtt (a sikeres tesztvizsgát követően) a vizsgázó tételsort választ, a tételsorok tartalmának ismerete nélkül.

A tételsoron 6 feladat/kérdés szerepel.

A tételsor kiválasztását követően a vizsgázó részére legfeljebb 5 perc felkészülési idő biztosítható. A felkészülési idő alatt a vizsgázó, a vizsgabiztos által ellenőrizhető módon, jegyzetet készíthet magának, ami jegyzetet a feladatmegoldáskor, a szóbeli felelet során használhat.

A feladatokat tengerészeti térkép, megfelelő vonalzók, körző, ceruza, radír, tengerészeti kiadványok, hirdetmények, dokumentumok, egyéb szükséges kellékek rendelkezésre állása mellett kell végrehajtani.

A kérdések megválaszolása, a felelet szóban történik.

A vizsgatárgy értékelést a vizsgabiztos végzi.

A vizsgázó megfelelt a vizsgán, ha a kérdések mindegyikét önállóan, vagy rávezető kérdések segítségével, a szakmailag elvárt szinten megválaszolta. A vizsgázó nem felelt meg a vizsgán, ha a kérdések valamelyikét rávezető kérdések segítségével sem tudja kielégítően megválaszolni.

SZÓBELI KÉRDÉSEK