'A' kategóriájú hajóvezető képesítés

Az „A” kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen és annak tengeri szakaszán hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít.

Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. 

Az „A” kategóriájú hajóvezető képesítő okmány a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig (pl.: névváltozás), hatályuk kiterjesztéséig (pl.: radarhajós képesítés megszerzése, vonalismeret kiterjesztés stb.), lejáratukig (az okmányon feltüntetett „Érvényesség ideje” (10. pont)), de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályosak.

Az „A” kategóriájú hajóvezető képesítés igazolására képesítő okmány nem állítható ki.

Az „A” kategóriájú hajóvezetői képesítések alapján a Vizsgaközpont kérelemre, európai uniós belvízi képesítő bizonyítványt (hajóvezető) állít ki.

A kérelmezőnek igazolnia kell személyazonosságát, egészségi alkalmasságát és az eljárási díj befizetését.

Okmánycsere kérelem >>