GYAKORI KÉRDÉSEK TANULÓK RÉSZÉRE

A jogszabályban (24/2005. GKM rendelet) és egyéb dokumentumokban előírt új szabályok 2023. augusztus 24-étől alkalmazandók, a megújuló e-kapu és a mögötte működi informatikai rendszer (KÖKÉNY) 2023. szeptember 4-étől használható.

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, amely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A KAÜ-t definiáló jogszabály szerint a szolgáltatás magába foglalja az ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint a Kormány által kötelezően nyújtott személyazonosításokat. A KAÜ az azonosításnál az igénylő által megadott azonosító adatok alapján a viszontazonosítás elvégzését is biztosítja azokban az esetekben, ahol az azonosítási szolgáltató ezt lehetővé teszi, hiszen ezzel felgyorsíthatja az elektronikus ügyintézést. A közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybevételével történő azonosítás elfogadását biztosítani.

https://ekapu.kavk.hu címen, ahol a kezdőoldalon kell kiválasztani az ügytípust (pl. kategóriás, szaktanfolyam).

Ennek egyik módja, hogy Ön közvetlenül a képzésre kiválasztott képzőszervnél (autósiskolánál) jelentkezik, ahol a megfelelő tájékoztatás mellett elvégzik Ön helyett a szükséges adminisztrációt.

A másik lehetőség (amelynek feltétele, hogy a képzés megkezdéséhez nincs szüksége a törvényes képviselője aláírására is), hogy az e-kapu felületen:

  • a személyes adatok kitöltésével,
  • a megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriájának megadásával,
  • a szükséges nyilatkozatok megtételével,
  • a kiválasztott képzőszerv (autósiskola) megjelölése után KAÜ (pl. ügyfélkapus) azonosítással küldi be a jelentkezési adatlapot a KAV-nak.

Ez utóbbi esetben az autósiskola keresni fogja a további ügyintézés, illetve a képzés megkezdése céljából.
 

A személyes adatok megadása előfeltétele a képzésre való jelentkezésnek, illetve a vezetői engedély kiadásának.

Az(oka)t a már meglévő vezetői engedély kategóriá(ka)t kell megadni, amely(ek) az orvosi alkalmasság igazolásához és/vagy kategória előfeltételeként (pl. „C” kategória esetén a „B” kategória az előfeltétel) szükséges(ek); továbbá minden olyan kategóriát, amelyet Ön külön vizsga keretében szerzett meg.

Amennyiben szükséges további kategóriák megadása, akkor a „+ kategória hozzáadása” gombra kattintva tud plusz kategóriát rögzíteni.

Nincs további teendője, választott iskolája fel fogja venni Önnel a kapcsolatot! 

90 nap áll rendelkezésre a kapcsolatfelvételre a képzőszerv és a jelentkező közt.

Az e-learning szolgáltató által működtetett képzésmendzsment rendszer küldi meg az elektronikus képzési igazolást (tanfolyamigazolás), amennyiben a tanuló az e-learning képzés valamennyi teljesítési feltételének eleget tett.

Igen, hiszen ezzel jelentősen egyszerűsödhet a vezetői engedély kiállításának és átvételének folyamata. 

A tanulókat az első alkalommal kizárólag a képzőszervek jelenthetik elméleti vizsgára, a tanulók a számítógépes elméleti pótvizsgájukat azonban már önállóan is intézhetik!

A tanulókat kizárólag a képzőszervek jelenthetik gyakorlati vizsgára!

A vizsgázó a kategóriás vizsga ügyintézési ügyfélkapcsolaton tudja kezdeményezni a pályaalkalmassági vizsgálatra átirányítását. Ezt követően kerülhet sor a PÁV vizsgálati díj befizetés teljesítésére, majd az időpont kiválasztására és foglalására.

A tanuló a kategóriás és szaktanfolyami képzés keretében saját maga csak a számítógépes elméleti pótvizsga díját fizetheti közvetlenül!

Ennek lehetőségei:

  • személyesen, bankkártyás fizetéssel a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatain,
  • sárga csekken történő befizetéssel, amelyhez a csekkek a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatain érhetők el,
  • képzőszerven keresztül befizetve.

FIGYELEM! A tolmács díját külön befizetéssel kell rendezni az OFFI felé!

Vizsgázó, illetve vizsgált részére közvetlen számlakibocsátás kategóriás pótvizsga, PÁV és Utánképzés esetén történhet. Ha a vizsgázó, illetve vizsgált a kapcsolattartás céljára megadta e-mail címét, akkor a Vizsgaközpont erre az e-mail címre küld távnyomtatásos számlát. Ennek hiányában a vizsgázó, vizsgált a kinyomtatott számlát a helyszínen személyes átadással, vagy postai úton kapja meg.

A számla a befizető nevére kerül kiállításra. Amennyiben a képzőszerv fizeti be vizsgadíjat, akkor az ő nevére állít ki a rendszer távnyomtatásos számlát. A képzőszerv és a tanuló egymás között, a Vizsgaközponton kívül számol el a vizsgadíjjal.

Ez egy elektronikus úton hozzáférhető, de valójában papíralapú számlát takar, amelyet az ügyfélnek kell kinyomtatni.

Amennyiben a KAV az igazolást elfogadja, úgy a vizsgadíj visszatérítésre (jóváírásra) kerül arra a folyószámlára, ahonnan a korábbi befizetés történt. Ezt követően a visszatérített összeg a következő vizsgára felhasználhatóvá válik.

A lefoglalt pótvizsgaidőpont legkésőbb az azt megelőző nyolcadik naptári napon mondható le úgy, hogy a vizsgadíj visszatéríthető legyen!

Kizárólag számítógépes elméleti kategóriás vizsga pótvizsgája esetén (szaktanfolyami képzés esetén is).

A Vizsgaközpont Call Centere hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig, pénteken 8:00-tól 14:00-ig várja hívásait. E-mailben az info@kavk.hu címen fordulhat a társasághoz!