A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK ÉS KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKEMBEREK VIZSGÁZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

A Vizsgaközpont, mint Adatkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladat ellátása során, a közlekedési vizsgáztatásban 2023. szeptember 4. napjától új, egységes és központosított elektronikus rendszer működik, a KÖKÉNY.

A KÖKÉNY segítségével a vizsgabiztosok a gyakorlati vizsgán tableten rögzítik a vizsgafeladatok teljesítését. Az Adatkezelő mozgó készlet nyilvántartó rendszere a +Lel, amely zárt nyilvántartó rendszerrel nyomon követhető a vizsgabiztosok részére történt tablet kiadása, bevétele, és a szervízelés alatt álló tabletek száma. A +Lel nyilvántartó rendszer vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
név, e-mail cím

Adatkezelés célja:
a Kkt-ben meghatározott, a közúti járművezetők vizsgáztatásának, mint közfeladatnak az ellátása

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása

Adatkezelés időtartama:
tablet használati jogosultság fennállásáig

A +Lel nyilvántartó rendszerben kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai (tablet adminisztrátor) és a +Lel nyilvántartó rendszer vonatkozásában a support tevékenységet ellátó partner munkatársai férnek hozzá.

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a külön fejezet tartalmazza.


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Rövidített elnevezés: SDA Informatika Zrt.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-140314
  • Adószám: 11684057-2-43
  • Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
  • E-mail: ceo@sdainformatika.hu 
  • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés