Személyhajózási szakértő

Személyhajózási szakértő képesítés személyhajón személyhajózási szakértői szolgálat ellátására jogosít. A személyhajózási szakértő feladata megszervezni az életmentő berendezések használatát a személyhajók fedélzetén, biztonsági utasításokat adni és meghozni a szükséges intézkedéseket az utasok védelmére általánosságban, különösen vészhelyzetekben (pl. kiürítés, károsodás, ütközés, megfeneklés, tűz, robbanás vagy egyéb olyan helyzetek, amelyek pánikot kelthetnek), ideértve a fogyatékkal élő személyek és a csökkent mozgásképességű személyek számára nyújtandó közvetlen segítséget is.

A képesítés megszerzésének és megtartásának feltételei:

  • betöltött 21. életév,
  • érvényes hajós szolgálati könyv,
  • személyhajón, fedélzeti szolgálatban megszerzett 6 hónap hajózási gyakorlat,
  • igazolt részvétel jóváhagyott képző szerv személyhajózási szakértő képzésén,
  • a jóváhagyott képző szervnél tett eredményes vizsgáról szóló igazolás, és
  • öt évenként ismeretfelújító képzésben történő részvétel és eredményes vizsgáról szóló igazolás.

A személyhajózási szakértői képesítő vizsgát az e képesítésekhez szükséges ismeretek oktatására jóváhagyott képző szerv vizsgabizottsága előtt kell tenni. A képző szerv köteles vizsgálni és dokumentálni az előírt feltételeknek való megfelelést.

A meglévő személyhajózási szakértő képesítés igazolására szolgáló bizonyítvány kiállításának feltétele, a fedélzeti szolgálatra való egészségi alkalmasság igazolása.