Közlekedési Szakemberek

A közúti közlekedési szakemberek képzését a közlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik.

 

Gépjárművezető szakoktatói képzés

Ki jogsult gépjárművezető szakoktató képzés végzésére?

Gépjárművezető szakoktatói képzésre jelenleg a Közlekedéstudományi Intézet rendelkezik képzési engedéllyel: http://www.kti.hu/szolgaltatasok/kepzes-es-vizsgaztatas/szaktanfolyami-kepzesi-kozpont/muszaki-vizsgabiztosi-kepzes/jelentkezes/

A következő képzésekről, tematikáról és díjakról bővebb információt a képzőszerv adhat.

Milyen feltételei vannak a gépjárművezető szakoktatói szaktanfolyamra való jelentkezésnek?

Gépjárművezető szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett. A felvételi vizsgára jelentkezés feltételei:

 • betöltött 23. életév,
 • középiskolai érettségi,
 • alapképzésre jelentkezés esetén legalább két éve érvényes „A”, „B”, „C” kategóriás vezetői engedély, amely nem minősül kezdő vezetői engedélynek.

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

Milyen képesítésekkel kell rendelkeznie  járművezetőnek?

Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet:

 • akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
 • aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
 • aki eleget tett – C1; C1E; C; CE; D1; D1E; D; DE vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek esetén – a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal (GKI igazolvány),
 • aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
 • akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.

Mikor nem kell a járművezetőnek GKI igazolvány?

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha

 • a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben,
 • a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják,
 • a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják,
 • a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele,
 • csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához.

A magyar hatóság nem állíthat ki GKI kártyát egy idegen országban elvégzett tanfolyam alapján. Magyarországon a GKI képzés tanfolyam és vizsgaköteles, a GKI igazolvány megszerzésének feltétele a vizsga sikeres teljesítése, a vizsga feltétele pedig a szaktanfolyam igazolt elvégzése.

Hogyan pótolhatom / cserélhetem GKI igazolványomat?

GKI igazolványa pótlását/cseréjét kétféle módon kezdeményezheti:

 • személyesen felkeresheti a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alatti ügyfélfogadóját (Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12-15, szerda 9-15, péntek 9-11),
 • a https://ekapu.nkh.gov.hu/pallasz weboldal okmánycsere felületén kitölti a megfelelő kérelmi űrlapot, majd a kitöltött, kinyomtatott, aláírt és fényképpel ellátott adatlapot, az eljárási díj (9900 Ft) megfizetését igazoló dokumentumot és az érvényes vezetői engedélyének másolatát postai úton megküldi a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 1082, Budapest, Vajdahunyad utca 45. szám alatti címére.

A GKI igazolvány csere/pótlás kérelem egy fényképes adatlap kitöltésével és 9900 Ft igazolvány kiállítási díj befizetésével jár.

A GKI igazolvány előlapján feltüntetésre kerül a vezetői engedély száma is, így a cserét csak akkor tudja kezdeményezni, ha már a birtokában van új vezetői engedélye.

 

Veszélyes áruszállítási (ADR) engedély, oktatási bizonyítvány

A veszélyes áruszállítás feltételei

 • sikeres ADR vizsga,
 • PÁV II igazolás.

Milyen feltételei vannak az ADR vizsgának?

 • betöltött 20. életév,
 • küldeménydarabos vizsga esetén legalább 2 éves “B” kategóriás vezetői engedély,
 • tartányos vizsga esetén legalább 2 éves “C” kategóriás vezetői engedély,
 • tanfolyam igazolt elvégzése

A Tanfolyamra és vizsgára jelentkezés a képzőszerveknél történik.

Az ADR oktatási bizonyítványokat a vizsgát követően a képzőszerv kapja meg postai úton.

A megkezdett képzés az első vizsgától számított egy éven belül fejezhető be.

Érvényességi idő

Érvényes oktatási bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázók esetén a bizonyítvány érvényessége a vizsgától számított 5 év. Érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkező ismeretfelújító vizsgázók esetén, ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven kívül esik, akkor a vizsgától számított 5 év. Ha a bizonyítvány lejárata a vizsgát követő egy éven belülre esik, akkor a bizonyítvány lejáratától számított 5 év.

 

Gépkezelői jogosítvány, képesítés

Általános tudnivalók

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya többek között kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak. Ez alapján aki targoncával közúti jármű rakodást végez, rendelkeznie kell a fenti rendelet szerinti gépkezelő jogosítvánnyal.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az emelőgépek kezelési jogosultságát szakképesítéshez köti, ami az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képesítéssel igazolható, azaz az emelőgépek kezeléséhez megfelelő OKJ-s bizonyítvány is szükséges. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VII.31.) KHEM rendelet 2. § (1) értelmében az építőgépkezelő jogosítvány vagy gépkezelő jogosítvány megszerzése nem mentesít a fent említett OKJ-s szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az építőgépek kezeléséhez OKJ-s bizonyítvánnyal igazolható szakképesítést ír elő.

 

Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése

Általános tudnivalók

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pontja, 5. § ca) bekezdése, illetve közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 19. §, 31. § (2) bekezdése alapján a közlekedési hatóság meghatározza az egyes elméleti tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések, végzettségek körét.

Ki jogosult a felmentésre?

A Tantervi és vizsgakövetelmények tartalmazzák, hogy az adott szaktanfolyami képzés egyes tantárgyai alól részesülhet-e a vizsgázó felmentésben.

Mit kell csatolni a felmentési kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell a felmentés alapját képező okmány iskolavezető által hitelesített másolatát, valamint az eljárás illetékét illetékbélyeg formájában.

Egyedi esetek

A tervezett vizsga időpontjának ismeretében a képzőszerv is kezdeményezheti a felmentést a vizsgázó helyett.